Psikoloji

Akademik Kadro

Akademik Kadro

 
Öğretim Üyeleri
 
 

Banu Çankaya
Doçent 
(İzinli)

 
Banu Çankaya lisans eğitimini 1999 yılında İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından, Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek Virginia eyaletinde bulunan Virginia Polytechnic and State Universitesi’nde Klinik Psikoloji bütünleşik yüksek lisans ve doktora eğitimini 2007 yılında tamamlamıştır. İhtisası için New York eyaletinde bulunan Rochester Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde klinik psikolog olarak çalışmış ve doktora sonrası araştırmalarına araştırma görevlisi olarak gene aynı hastanede bulunan Zihin ve Beden Araştırmaları Merkezi’nde devam etmiştir. 2008 yılının Mart ayında New York eyaletinin sunduğu lisans sınavını ve gerekliliklerini geçerek Amerika Birleşik Devleti New York eyaletinde ‘Klinik Psikolog’ unvanını aldı. İhtisası ağırlıklı olarak kronik depresyon, kaygı bozuklukları, ve kişilik bozuklukları olan erişkinlerle Bilişsel ve Davranışçı Terapi, Kişilerarası/İlişkisel Terapi, Diyalektik Davranışsal Terapi ve süreç ve çözüm odaklı bireysel ve grup terapi yaklaşımları üzerine olmuştur. Geçmişteki araştırmaları depresyona katkıda bulunan bilişsel yatkınlık faktörleri ve farklı stress ve travma deneyimlerinin intihar eğilimine olan etkilerini içermektedir. En güncel araştırma konuları halk sağlığını korumaya yöneliktir. Özellikle koruyucu sosyo-kültürel faktörlere bağlı başa çıkma becerileri ve sosyal bağlılık faktörlerinin depresyon ve intihar eğilimi gibi psikolojik rahatsızlıklar üzerindeki etkilerini incelemek üzerine olmuştur. Klinik çalışmaları Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) temelli üçüncü kuşak Bilişsel Davranışsal psikoterapi yaklaşımlarından olan Kabul ve Kararlılık Terapisi ve Diyalektik Davranışsal Terapi odaklıdır. 
 
Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: kronik depresyon, kaygı bozuklukları, ve kişilik bozuklukları

E-posta: cankayab@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600
 
Doktora:  Virginia Polytechnic Institute and State Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2007
Lisans:  Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji, 1999

 

Beyza Ateş
Doktor Öğretim ÜyesiAkademik Profiller:
CV


Araştırma Alanları:
 
E-posta: atesbe@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3617
 
Doktora: Koç Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi, 2016
Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi, 2010
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji, 2007

 

Hilal Şen
Doktor Öğretim Üyesi
(Bölüm Başkanı)

Hilal H. Şen, lisans derecesini 2008 yılında ODTÜ Psikoloji bölümünden, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise sırasıyla 2010 ve 2019 yıllarında Koç Üniversitesi Gelişim Psikolojisi programından almıştır. Lisansüstü eğitimi süresince çeşitli ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde yer almıştır. Ana araştırma konuları çocukların ahlaki ve norm algısı gelişimleri üzerinedir. Bu süreçte ayrıca akran etkileşimine bakmaktadır. Araştırma soruları şunları içermektedir: Bir kurala uymalarını istendiğinde, çocuklar kurala uyma sürecini nasıl yürütüyorlar? İkna etmeye yönelik hangi stratejileri uyguluyorlar? Çocuklar bir kuralı ihlal ettiklerinde ortaklaşa yalan söylüyorlar mı? Çocuklar arasındaki sosyal baskınlık farklarınının iş birliği gerektiren görevlerdeki etkisi nedir? Bebeklerin ahlak duyusu doğuştan mı geliyor, yoksa sonradan mı kazanılıyor?

Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: Norm farkındalığı, ikna edici davranışlar, akran ilişkileri, ahlak gelişimi, yalan söyleme davranışı

E-posta: senh@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3616

Doktora: Koç Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi, 2019
Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi, 2010
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji, 2008

 

H. Melis Yavuz-Müren
Doktor Öğretim Üyesi
(İzinli)

H. Melis Yavuz-Müren lisans eğitimini 2009 yılında Koç Üniversitesi’nden aldı, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de aynı üniversitede 2011 ve 2015 yıllarında tamamladı. Tüm bu eğitimleri yüksek onur derecesi ile tamamladı ve doktora eğitimi süresindeki çalışmaları sonucunda Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üstün Akademik Başarı Ödülü aldı. Doktora çalışmaları sürecinde Hollanda’da bulunan Leiden Üniversitesi Çocuk ve Aile Çalışmaları Merkezi’nde ziyaretçi araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktorasını tamamladıktan sonra ise Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Ana araştırma konuları çocuklardaki sosyal ve sosyo-bilişsel gelişim ve çocuklardaki psikopatolojik problemler üzerinedir. Özellikle çalışma alanları ebeveynlik ve çocukların mizaç özelliklerinin erken çocukluk döneminde çocuklardaki içselleştirme problemleri ve obezite probleminin gelişmesine etkisi üzerinedir. Araştırmalarında tipik gelişim gösteren çocukların yanı sıra otizmli çocuklar, kronik fiziksel engeli bulunan çocuklar, obez çocuklar ve yetiştirme kurumlarında büyüyen çocukların gelişimine odaklanmaktadır.

Akademik Profiller:
CV
ResearchGate
Google Scholar

Araştırma Alanları: Çocuk Psikopatolojisi, Mizaç Özellikleri; Ebeveynlik Stilleri, Davranışları, Bilişleri; Anne Biliş ve Davranışlarının Sosyo-Kültürel Bağlam ile İlişkisi; Otizmli, Kronik Ortopedik Engelli ve Yetiştirme Kurumlarında Yaşayan Çocuklarda Sosyal Yetkinlik; Ebeveynliğin Çocuklardaki Obezite Gelişimine Etkisi
 
E-posta: murenm@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3714
 
Doktora: Koç Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi, 2015
Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi, 2011
Lisans: Koç Üniversitesi, Psikoloji, 2009

 


 

Müjde Peker
Doçent

Müjde Peker 2003 yılında lisans, 2005 yılında yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi’nde edindikten sonra Leverhulme Trust Bursu ile doktorasını 2010 senesinde Sosyal Psikoloji alanında Kent Üniversitesi, İngiltere’de tamamlamıştır. Aynı üniversitede doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştıktan sonra İstanbul’a dönmüş ve 2011-2015 seneleri arasında Işık Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak görev almıştır. Dr Peker gruplararası ilişkiler, politik psikoloji ve varoluşsal psikoloji alanlarında laboratuvar bazlı deneysel araştırmalar yapmaktadır. Yayınları arasında iç grup temsilleri, sosyal hafıza, kişi-toplum arası ahlaki farklılıklar ve ideoloji ile ilişkili işlem yanlılıkları bulunmaktadır.
 
Akademik Profiller:
CV
ResearchGate

Araştırma Alanları: Gruplararası İlişkiler; Politik Psikoloji; Duyuşsal Psikopatolojiye Sosyal Faktörlerin Etkisi; Varoluşsal Psikoloji; Sosyal Kimlik

E-posta: mujde.peker@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3726
 
Doktora: Kent Üniversitesi, İngiltere, Sosyal Psikoloji, 2010
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Psikoloji, 2005
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji, 2003

 

Neslihan Turnalar-Çetinkaya
Uzman

Neslihan (Turnalar) Çetinkaya, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuş, ardından Koç Üniversitesi’nde Endüstri/Örgüt Psikolojisi alanında yüksek lisans programını tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini tamamladıktan sonra farklı çok uluslu firmalarda farklı pozisyonlarda çalışmıştır. Çalıştığı alanlar, organizasyonel gelişim, eğitim ve geliştirme, insan kaynakları uygulamaları, satış, marka yönetimi, iletişim ve dijital pazarlama gibi çok farklı bir yelpazeye yayılmaktadır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Örgütsel Davranış doktora programına devam etmektedir. Başlıca araştırma alanı girişimcilik psikolojisidir. Farklı ölçeklerde kurumlara danışmanlık hizmeti sunmakta ve 2019 itibariyle MEF Üniversitesi'nde tam zamanlı olarak çalışmaktadır.


Akademik Profiller:
CV
www.poblab.com

Araştırma Alanları: Girişimcilik yönelimi, Girişimcilik, Örgütsel davranış, Örgütsel mizah, İşte anlamlılık

E-posta: turnalarn@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3712

Doktora: Marmara Üniversitesi, Örgütsel Davranış, devam ediyor
Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi, Endüstri/Örgüt Psikolojisi, 2006
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji, 2004

 

Yalçın Akın Duyan
Doktor Öğretim Üyesi

 

Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları:

E-posta: duyany@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: Koç Üniversitesi, Bilişsel Psikoloji, 2019
Yüksek Lisans: İzmir Ekonomi Üniversitesi, Deneysel Psikoloji, 2013
Lisans: Ankara Üniversitesi, Psikoloji, 2010

 

Demet Başar
Araştırma Görevlisi

Demet Başar lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 2015 yılında tamamladı. Mezuniyetinin ardından Ankara’da bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde psikolog olarak bir süre görev aldı. Yüksek lisansını yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Sosyal Psikoloji alanında 2019'da tamamladı. Cinsiyetçilik, cinsiyet temelli şiddet ve gruplararası ilişkiler araştırma alanları arasında yer almaktadır. 2017 yılının Eylül ayından itibaren MEF Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.
 
Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: Gruplararası ilişkiler, Sosyal kimlik, Cinsiyet kalıpyargıları, Cinsiyetçilik, Cinsiyet temelli şiddet
 
E-posta: basard@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3610
 
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Psikoloji, 2019
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji, 2015

 

İlksen Bostancı
Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programını tamamladıktan sonra psikoloji alanında ilerlemeye karar verip 2019 senesinde MEF Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle birinci olarak mezun oldu. Lisans eğitimi süreci boyunca başta klinik psikoloji olmak üzere farklı alanlarda çalışmalara katıldıktan sonra akademik kariyerini klinik psikoloji alanında sürdürmeye karar verdi. Kabul ve Kararlılık (ACT) ve Diyalektik Davranışçı gibi üçüncü kuşak terapi yaklaşımlarına ilgi duymakta olup çalışmalarını bu alanlarda devam ettirmeyi planlamaktadır. 2019 Ekim ayından beri MEF Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak çalışmaktadır.

 
Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: Kabul ve Kararlılık Terapisi, Diyalektik Davranışçı Terapi

E-posta: bostancii@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3610
 
Lisans: MEF Üniversitesi, Psikoloji, 2019
Lisans: Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 2016

 
Psikoloji Yarı Zamanlı Öğretim Üyeleri
 
 

Tuna Çakar
Doktor Öğretim Üyesi (Mühendislik Fakültesi)

Tuna Çakar, lisans derecesini 2004’de Sabancı Üniversitesi Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik Programı’nda tamamladı. Lisans bitirme tezini pertürbasyon tekniği kullanarak proteinlerin 3-boyutlu modellenmesi üzerine yaptı. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilişsel Bilimler Programı’nda yüksek lisans derecesini tamamladı. Yüksek lisans tezini deri iletkenliği ve nabız ölçüm yöntemlerini kullanarak duygulanım süreçlerini anlamak üzerine yaptı. Doktora derecesini ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora tezinde insanlardaki aynılık değer yargılarıyla ilgili karar verme süreçlerinin matematiksel, nörofizyolojik ve biometrik ölçüm yöntemlerine dayanan modellerle anlaşılması üzerine yaptı. Dr. Tuna Çakar hali hazırda uygulamalı nörobilim alanında sektöre yönelik ve akademik projelerde aktif olarak çalışmaktadır. Şubat 2016'dan beri MEF Üniversitesi bünyesinde çalışmaktadır.​


Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: Veri analizi, Makine Öğrenme, Algoritma geliştirme, Karar-verme süreçleri, Yapay Zeka, Derin Öğrenme, Uygulamalı Nörobilim

E-posta: cakart@mef.edu.tr
Tel: +90 216 395 3750

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişsel Bilimler, 2015
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Bilişsel Bilimler, 2009
Lisans: Sabancı Üniversitesi, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, 2004

 Aliye Canan Taşlıoğlu Sayıner
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi
Akademik Profiller:
CV

E-posta: sayinera@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Klinik Psikoloji, devam ediyor
Yüksek Lisans: Viyana Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2018
Lisans: Viyana Üniversitesi, Psikoloji, 2016

 

Ayça Aksu
Yarı Zamanlı Öğretim GörevlisiAkademik Profiller:
CV

E-posta: aksua@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Yüksek Lisans: Kent Üniversitesi, Sosyal Psikoloji, 2018
Lisans: Işık Üniversitesi, Psikoloji, 2015

 

Burak Baran Yavuz
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Akademik Profiller:
CV

E-posta: yavuzbu@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Yüksek Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2017
Lisans: Işık Üniversitesi, Psikoloji, 2015

 

Dilara Savaş
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Akademik Profiller:
CV

E-posta: savasd@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Yüksek Lisans: Bournemouth Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2018
Lisans: Özyeğin Üniversitesi, Psikoloji, 2017

 

Eylem Doğan
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Akademik Profiller:
CV

E-posta: doganib@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: Pantheon-Sorbonne Üniversitesi & Galatasaray Üniversitesi, Felsefe, 2017
Yüksek Lisans: Galatasaray Üniversitesi, Felsefe, 2008
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği / Bilim Tarihi ve Bilim Felsefesi (Yandal Programı), 2000

 

Gizem Sürenkök
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Akademik Profiller:
CV

E-posta: surenkokg@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: Cornell Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi, 2018
Yüksek Lisans: Cornell Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi, 2014
Yüksek Lisans: New York Üniversitesi, Genel Psikoloji, 2011
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 2005

 

Nazlı Işık Birçek
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

ÖSYM başarı bursu ile 2011 senesinde girdiği Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi psikoloji bölümünden yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldu. Mezuniyet sonrası İstanbul Üniversitesi tıp fakültesi çocuk ve ergen Onkoloji bölümünde, Marmara Çocuk ve Ergen Psikiyatri bölümü ve FMV Işık Erenköy anaokulu rehberlik ve danışmanlık birimlerinde çok değerli ve öğretici olan uzun dönem stajlarını tamamladı. Yüksek lisansını İngiltere’de Swansea University Abnormal and Clinical Psychology programında “Merit” bursu ile tamamladı. Yüksek lisans tezi Internet bağımlılığı ve kişilik bozuklukları üzerine yaptı. Şuan da Moodist psikiyatri ve nöroloji hastanesinde danışan görmektedir.


Akademik Profiller:
CV

E-posta: bircekn@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Yüksek Lisans: Swansea Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2016
Lisans: Işık Üniversitesi, Psikoloji, 2016

 

Suzi Amado
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

Suzi Amado klinik psikolog (MSc, ODTÜ, 2005) ve dışavurumcu sanat terapistidir (MA, CIIS, 2012). Koç Üniversitesi’nde psikoloji okuduktan sonra klinik psikoloji yüksek lisansını yapmak için Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne gitti. Uzmanlığını aldıktan sonra bir süre İstanbulda farklı kurumlarda çalıştı. Daha sonra sanat terapisi alanında yüksek lisans yapmak için California Institute of Integral Studies’e gitti. Yüksek lisansının son yılında California Pacific Medical Center’da kanser hastaları, organ nakli hastaları ve yoğun bakım hastalarıyla çalıştı. 2012 yılında İstanbul’a dönen Suzi Amado şu an danışan görüyor, süpervizyon veriyor. Genç terapist adaylarının yollarını bulmalarına yardımcı olacak birebir ve grup eğitimleri veriyor. Sanat terapisi grup çalışmalar, mindfulness atölyeleri ve duygusal ilk yardım atölyeleri yapiyor. Ruhuna Pansuman isimli bir kitabı var. Terapi sürecinde sanat, yönlendirilmiş imgeleme, kum tepsisi, mindfulness ve öyküsel terapi uygulamaları yapan Amado Carl Rogers ve Brene Brown’un yaklaşımını benimsemiştir.


Akademik Profiller:
CV

E-posta: amados@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Yüksek Lisans: California Institute for Integral Studies, Dışavurumcu Sanat Terapisi Odaklı Evlilik ve Aile Terapisi, 2012
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2005
Lisans: Koç Üniversitesi, Psikoloji, 2003

 

Tuğrul Özkaracalar
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

1971 yılında İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Master'ını da aynı bölümde 2005 yılında tamamladı. Doktorasını ise Maltepe Üniversitesi Felsefe bölümünden aldı. 2006 yılından beri, önce State University of New York'ta, sonra da Türkiye'deki çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde ders vermektedir. Ayrıca 2014 yılında kurulmuş olan Etik Lider Akademisi'nde eğitmen olarak görev almıştır. Çeşitli dergi ve kitaplarda yayınlanmış, farklı konularda birkaç yazısı vardır. Abbasağa: Bir Beşiktaşlı Olma Öyküsü, yayınlanmış tek kitabıdır.


Akademik Profiller:
CV

E-posta: ozkaracalart@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: Maltepe Üniversitesi Felsefe, 2019
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe, 2005
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe, 2002

 
Beşeri ve Sosyal Bilimler Yarı Zamanlı Öğretim Üyeleri
 
 

Mehmet Barış Albayrak
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Akademik Profiller: 
CV

E-posta: @mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: Mimar Sinan Üniversitesi, Felsefe, devam ediyor
Yüksek Lisans: Tübingen Üniversitesi, Felsefe, 2009
Lisans: Tübingen Üniversitesi, Felsefe / Eğitim Bilimleri, 2007
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 2002

 

Nihan Kaya
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

Türkçede on kitabı olan Nihan Kaya, psikoloji içerikli roman ve öyküler, estetik teorinin psikolojiyle bağını inceleyen kuram kitapları yazıyor. Kaya’nın son kitabı İyi Aile Yoktur, çocukluk teorisiyle ve çocuk arketipinin yaratıcılıkla ilişkisiyle ilgili.


Profiller:
CV

E-posta: kayan@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Yüksek Lisans: Essex Üniversitesi, Psikanalitik Çalışmalar, 2005
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 2001

 

Tuğba Sevinç Yücel
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Akademik Profiller:
CV

E-posta: yucelt@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe, 2015
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe, 2008
Lisans: İstanbul Üniversitesi, Ekonomi, 2004

 
Önceki Eğitim-Öğretim Dönemlerinde Bölümümüzde Ders Veren Yarı-Zamanlı Öğretim Görevlileri
Ahmet AYDEMİR PSYC 108 Ethical Issues in Psychology
Ahmet AYDEMİR PSYC 306 Professional Development in Psychology 
Aslı CANDAN KODALAK PSYC 361 Play Therapy 
Ayça ÇİFTÇİ  HUM 117 Introduction to Film Studies
Ayça ÇİFTÇİ  HUM 221 Film and Memory
Ayhan AKMAN SOC 101 Introduction to Sociology
Ayşe Burçin BAŞKURT  PSYC 335 Positive Psychology 
Ayşegül AKDEMİR  SOC 101 Introduction to Sociology
Celal ELDENİZ PSYC 333 Psychology of Music
Çağdan ERDOĞAN PSYC 342 Political Psychology
Çelik ÖZDEŞ  MATH 125 Mathematics for Social Sciences
Çelik ÖZDEŞ  MATH 126 Statistics for Social Sciences
Çetin EREN  SOC 101 Introduction to Sociology
Duygu GÜRLEYİK PSYC 207 Physiological Psychology
Duygu GÜRLEYİK PSYC 329 Sport and Exercise Psychology
Duygu GÜRLEYİK PSYC 332 Public Health and Exercise Psychology 
Elit Bilge BIYIKOĞLU PSYC 341 Coping Skills: Stress, Coping and Health
Elit Bilge BIYIKOĞLU  PSYC 336 Health Psychology
Eylem DOĞAN  PHIL 203 Philosophical Approaches to Social Sciences
Eylem DOĞAN  PSYC 364 Philosophical Psychology
Göklem TEKDEMİR YURTDAŞ PSYC 348 Qualitative Psychology
Göklem TEKDEMİR YURTDAŞ PSYC 355 Close Relationships 
İmge ORANLI  PHIL 101 Introduction to Philosophy
İmge ORANLI  PHIL 202 Issues in Contemporary Philosophy
İrem AKDUMAN AKIN  PSYC 208 Adult Psychopathology 
Karin ATAOĞLU PSYC 339 Exceptional Children and Special Education
Mehmet Barış ALBAYRAK PHIL 101 Introduction to Philosophy
Mehmet Barış ALBAYRAK PHIL 206 Cognitive Science and Philosophy
Nazlı Işık BİRÇEK  PSYC 354 Contemporary Psychotherapy Techniques 
Nazlı Işık BİRÇEK  PSYC 357 Brief Interventions and Therapies
Nihan KAYA  HUM 313 Psychoanalysis and Literature I
Nihan KAYA  HUM 314 Psychoanalysis and Literature II
Nisa GÖKSEL  HUM 224 Gender and Sexuality Studies 
Nur KIZILTAN PSYC 302 Clinical Psychology
Osman ŞAHİN PSYC 342 Political Psychology
Ozan ERÖZDEN  PSYC 343 Neuroscience and Law 
Seren GÖKPINAR  HUM 225 Turkish Sign Language
Sevcan AYAŞ KÖKSAL PSYC 202 Developmental Psychology II
Suzi AMADO  PSYC 352 Clinical Interviewing 
Suzi AMADO  PSYC 359 Art Therapy
Tuğrul ÖZKARACALAR HUM 109 Environmental Ethics
Tuğrul ÖZKARACALAR PHIL 201 Philosophy of Science 
Tuğrul ÖZKARACALAR PSYC 108 Ethical Issues in Psychology
Tuğrul ÖZKARACALAR PSYC 337 Moral Psychology 
Tuna ÇAKAR  PSYC 344 Human-Computer Interaction
Tuna ÇAKAR  SCI 103 Biological Basis of Human Behavior
Ümit AKIRMAK PSYC 331 History of Psychology
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x