Psikoloji

Akademik Kadro

Akademik Kadro

 
Öğretim Üyeleri
 
 

Beyza Ateş
Doktor Öğretim Üyesi
(Bölüm Başkanı)

Beyza Ateş, MEF Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, sırasıyla 2010 ve 2016 yıllarında olmak üzere, Koç Üniversitesi’nde, Gelişim Psikolojisi alanında tamamlamıştır. Lisans derecesini 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nden almıştır. Lisans yıllarında Middlesex Üniversitesi’nde (Londra) Dil Psikolojisi ve Bilişsel Psikoloji alanlarında çeşitli çalışmalara katılmıştır. Bebeklik, okul öncesi ve ilk okul dönemindeki akademik-bilişsel gelişimi ve dil gelişimini bireysel ve aile, mahalle, okul gibi çevresel etkenleri göz önünde bulundurarak gözlemsel ve deneysel yöntemler aracılığıyla incelemektedir. Bebeklik ve okul öncesi dönemde referans verme becerileri, ilk kelime öğrenimi, ilk okur-yazarlık aktiviteleri (örn. çocukla birlikte kitap okuma, anlatılar) , enformal (ev) ve formal (okul) eğitim ortamlarının özellikleri araştırma konuları arasında yer almaktadır.

Akademik Profiller:
CV


Araştırma Alanları: Bebeklik ve okul öncesi dönemde referans verme becerileri, İlk kelime öğrenimi, İlk okur-yazarlık aktiviteleri (örn. çocukla birlikte kitap okuma, anlatılar), Enformal (ev) ve formal (okul) eğitim ortamlarının özellikleri
 
E-posta: atesbe@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3617
 
Doktora: Koç Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi, 2016
Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi, 2010
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji, 2007

 

Fulya Özcanlı
Doktor Öğretim Üyesi

Fulya Özcanlı, lisans derecesini 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden, yüksek lisans derecesini ise 2010 yılında Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji programından almıştır. Doktora çalışmalarını 2019 yılında Belçika Leuven Üniversitesi (KU Leuven) Psikoloji bölümünde obsesyonlarda kültürlerarası benzerlikler ve farklılıklar üzerine yazdığı tezi ile tamamlamıştır. Doktorasının ardından yine Leuven Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Ana araştırma konuları Obsesif Kompulsif Bozukluğun (OKB) sosyo-kültürel bileşenleri, OKB’nin benlik ve ahlak ile ilişkisi, psikopatolojiye katkıda bulunan duygusal yatkınlık faktörleri ve kültür-psikopatoloji etkileşimi üzerinedir.   


Akademik Profiller:
CV


Araştırma Alanları: Obsesif Kompulsif Bozukluk (benlik süreçleri, ahlak, ahlaki duygular ve ebeveynlik ve bağlanma stilleri gibi kırılganlık faktörleri), Psikopatolojiye Sosyo-Kültürel Faktörlerin Etkisi, Kişilik Bozuklukları
 
E-posta: ozcanlifu@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora:  Leuven Üniversitesi (KU Leuven), Psikoloji, 2019
Yüksek Lisans:  Doğuş Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2010
Lisans:  Boğaziçi Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 2008

 

Hilal Şen
Doktor Öğretim Üyesi

Hilal H. Şen, lisans derecesini 2008 yılında ODTÜ Psikoloji bölümünden, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise sırasıyla 2010 ve 2019 yıllarında Koç Üniversitesi Gelişim Psikolojisi programından almıştır. Lisansüstü eğitimi süresince çeşitli ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde yer almıştır. Ana araştırma konuları çocukların ahlaki ve norm algısı gelişimleri üzerinedir. Bu süreçte ayrıca akran etkileşimine bakmaktadır. Araştırma soruları şunları içermektedir: Bir kurala uymalarını istendiğinde, çocuklar kurala uyma sürecini nasıl yürütüyorlar? İkna etmeye yönelik hangi stratejileri uyguluyorlar? Çocuklar bir kuralı ihlal ettiklerinde ortaklaşa yalan söylüyorlar mı? Çocuklar arasındaki sosyal baskınlık farklarınının iş birliği gerektiren görevlerdeki etkisi nedir? Bebeklerin ahlak duyusu doğuştan mı geliyor, yoksa sonradan mı kazanılıyor?

Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: Norm farkındalığı, ikna edici davranışlar, akran ilişkileri, ahlak gelişimi, yalan söyleme davranışı

E-posta: senh@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3616

Doktora: Koç Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi, 2019
Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi, 2010
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji, 2008

 


 

Müjde Peker
Doçent

Müjde Peker 2003 yılında lisans, 2005 yılında yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi’nde edindikten sonra Leverhulme Trust Bursu ile doktorasını 2010 senesinde Sosyal Psikoloji alanında Kent Üniversitesi, İngiltere’de tamamlamıştır. Aynı üniversitede doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştıktan sonra İstanbul’a dönmüş ve 2011-2015 seneleri arasında Işık Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak görev almıştır. Dr Peker gruplararası ilişkiler, politik psikoloji ve varoluşsal psikoloji alanlarında laboratuvar bazlı deneysel araştırmalar yapmaktadır. Yayınları arasında iç grup temsilleri, sosyal hafıza, kişi-toplum arası ahlaki farklılıklar ve ideoloji ile ilişkili işlem yanlılıkları bulunmaktadır.
 
Akademik Profiller:
CV
ResearchGate

Araştırma Alanları: Gruplararası İlişkiler; Politik Psikoloji; Duyuşsal Psikopatolojiye Sosyal Faktörlerin Etkisi; Varoluşsal Psikoloji; Sosyal Kimlik

E-posta: mujde.peker@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3726
 
Doktora: Kent Üniversitesi, İngiltere, Sosyal Psikoloji, 2010
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Psikoloji, 2005
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji, 2003

 

Neslihan Turnalar-Çetinkaya
Uzman

Neslihan (Turnalar) Çetinkaya, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuş, ardından Koç Üniversitesi’nde Endüstri/Örgüt Psikolojisi alanında yüksek lisans programını tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini tamamladıktan sonra farklı çok uluslu firmalarda farklı pozisyonlarda çalışmıştır. Çalıştığı alanlar, organizasyonel gelişim, eğitim ve geliştirme, insan kaynakları uygulamaları, satış, marka yönetimi, iletişim ve dijital pazarlama gibi çok farklı bir yelpazeye yayılmaktadır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Örgütsel Davranış doktora programına devam etmektedir. Başlıca araştırma alanı girişimcilik psikolojisidir. Farklı ölçeklerde kurumlara danışmanlık hizmeti sunmakta ve 2019 itibariyle MEF Üniversitesi'nde tam zamanlı olarak çalışmaktadır.


Akademik Profiller:
CV
Website

Araştırma Alanları: Girişimcilik yönelimi, Girişimcilik, Örgütsel davranış, Örgütsel mizah, İşte anlamlılık

E-posta: turnalarn@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3712

Doktora: Marmara Üniversitesi, Örgütsel Davranış, devam ediyor
Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi, Endüstri/Örgüt Psikolojisi, 2006
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji, 2004

 

Yalçın Akın Duyan
Doktor Öğretim Üyesi

 

Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: Miktar temsilleri, Hata izleme, Üstbiliş, Algısal karar verme ve zaman algısı

E-posta: duyany@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: Koç Üniversitesi, Bilişsel Psikoloji, 2019
Yüksek Lisans: İzmir Ekonomi Üniversitesi, Deneysel Psikoloji, 2013
Lisans: Ankara Üniversitesi, Psikoloji, 2010

 

Demet Başar
Araştırma Görevlisi

Demet Başar lisans eğitimini Psikoloji alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 2015 yılında tamamladı. Mezuniyetinin ardından Ankara’da bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde psikolog olarak bir süre görev aldı. Yüksek lisansını yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Sosyal Psikoloji alanında 2019'da tamamladı. Yüksek lisans tezinde ısrarlı takip, cinsiyetçilik ve yakın ilişki şiddeti arasındaki ilişkiyi inceledi. Cinsiyetçilik, cinsiyet temelli şiddet ve gruplararası ilişkiler araştırma alanları arasında yer almaktadır. 2017 güz dönemi itibariyle MEF Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.
 
Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: Gruplararası ilişkiler, Sosyal kimlik, Cinsiyet kalıpyargıları, Cinsiyetçilik, Cinsiyet temelli şiddet
 
E-posta: basard@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3610
 
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Psikoloji, 2019
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji, 2015

 

İlksen Bostancı
Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programını tamamladıktan sonra psikoloji alanında ilerlemeye karar verip 2019 senesinde MEF Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle birinci olarak mezun oldu. Lisans eğitimi süreci boyunca başta klinik psikoloji olmak üzere farklı alanlarda çalışmalara katıldıktan sonra akademik kariyerini klinik psikoloji alanında sürdürmeye karar verdi. Kabul ve Kararlılık (ACT) ve Diyalektik Davranışçı gibi üçüncü kuşak terapi yaklaşımlarına ilgi duymakta olup çalışmalarını bu alanlarda devam ettirmeyi planlamaktadır. 2019 Ekim ayından beri MEF Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak çalışmaktadır.

 
Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: Kabul ve Kararlılık Terapisi, Diyalektik Davranışçı Terapi

E-posta: bostancii@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3610


Yüksek Lisans: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Klinik Psikoloji, devam ediyor 
Lisans: MEF Üniversitesi, Psikoloji, 2019
Lisans: Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 2016

 
Psikoloji Yarı Zamanlı Akademik Kadro
 

Aliye Canan Taşlıoğlu Sayıner
Öğretim Görevlisi
 
Aliye Canan Taşlıoğlu Sayıner, Psikoloji lisans eğitimini 2016 yılında Viyana Üniversitesi’nde tamamlamış, bitirme tezini disleksinin nörobiyolojik temelleri üzerine yazmıştır. Klinik Psikoloji yüksek lisansını 2018 yılında yine Viyana Üniversitesi’nde tamamlayan Sayıner, bu eğitimi sırasında Viyana Tıp Üniversitesi’ne de devam ederek Klinik Psikiyatri ve Psikoterapi eğitim programını da tamamlamıştır. Yüksek lisans tezi için Viyana Bilim ve Teknoloji Fonu tarafından desteklenen; klinik psikolojinin yanı sıra sinirbilim, beyin görüntüleme ve psikofarmakoloji tekniklerini de birleştiren bir projede araştırma görevlisi olarak çalışmış ve otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde sosyal etkileşimin motivasyonel ve hedonik bileşenlerini araştırmıştır. Uluslararası akredite BDT ve Şema terapi eğitimlerini tamamlamış olan Sayıner, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Klinik Psikoloji doktora programına devam etmektedir.
 
Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: Gelişimsel psikopatolojiler, Erken dönem çocukluk travmalarının etkileri, Kanıt
temelli psikoterapi uygulamaları

E-posta: sayinera@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Klinik Psikoloji, devam ediyor
Yüksek Lisans: Viyana Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2018
Lisans: Viyana Üniversitesi, Psikoloji, 2016

 

Banu Çankaya
Doçent 
 
Banu Çankaya lisans eğitimini 1999 yılında İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından, Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek Virginia eyaletinde bulunan Virginia Polytechnic and State Universitesi’nde Klinik Psikoloji bütünleşik yüksek lisans ve doktora eğitimini 2007 yılında tamamlamıştır. İhtisası için New York eyaletinde bulunan Rochester Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde klinik psikolog olarak çalışmış ve doktora sonrası araştırmalarına araştırma görevlisi olarak gene aynı hastanede bulunan Zihin ve Beden Araştırmaları Merkezi’nde devam etmiştir. 2008 yılının Mart ayında New York eyaletinin sunduğu lisans sınavını ve gerekliliklerini geçerek Amerika Birleşik Devleti New York eyaletinde ‘Klinik Psikolog’ unvanını aldı. İhtisası ağırlıklı olarak kronik depresyon, kaygı bozuklukları, ve kişilik bozuklukları olan erişkinlerle Bilişsel ve Davranışçı Terapi, Kişilerarası/İlişkisel Terapi, Diyalektik Davranışsal Terapi ve süreç ve çözüm odaklı bireysel ve grup terapi yaklaşımları üzerine olmuştur. Geçmişteki araştırmaları depresyona katkıda bulunan bilişsel yatkınlık faktörleri ve farklı stress ve travma deneyimlerinin intihar eğilimine olan etkilerini içermektedir. En güncel araştırma konuları halk sağlığını korumaya yöneliktir. Özellikle koruyucu sosyo-kültürel faktörlere bağlı başa çıkma becerileri ve sosyal bağlılık faktörlerinin depresyon ve intihar eğilimi gibi psikolojik rahatsızlıklar üzerindeki etkilerini incelemek üzerine olmuştur. Klinik çalışmaları Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) temelli üçüncü kuşak Bilişsel Davranışsal psikoterapi yaklaşımlarından olan Kabul ve Kararlılık Terapisi ve Diyalektik Davranışsal Terapi odaklıdır. 
 
Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: Kronik depresyon, kaygı bozuklukları, ve kişilik bozuklukları

E-posta: cankayab@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600
 
Doktora:  Virginia Polytechnic Institute and State Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2007
Lisans:  Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji, 1999

 

Ozan Erözden
Profesör (Hukuk Fakültesi)

Ozan Erözden 1989 – 1999 yılları arasında İ.Ü. Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi (Yrd. Doç.) olarak görev yaptı. 1999 – 2002 yılları arasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde insan hakları gözlemcisi olarak Hırvatistan’da çalıştı.  2002-2015 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi (Yrd. Doç. ve Doç.) olarak görev yaptı. Alexandar von Humboldt Stiftung bursu ile Mart 2006 – Eylül 2007 tarihleri arasında Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırmacı olarak bulunan Erözden, Eylül 2015’den bu yana MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesidir. İki uluslararası projede (UNDP destekli Blue Bird ve AB Komisyonu destekli JURISTRAS) ve bir ulusal TÜBİTAK 1001 projesinde araştırmacı olarak çalışan Erözden’in devlet kuramı, milliyetçilik kuramları, insan hakları, demokrasiye geçiş süreci adaleti ve hukuk felsefesi konularında Türkçe ve yabancı dillerde yayınları vardır.

Akademik Profiller:
CV

E-posta: erozdeno@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3732

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Kamu Hukuku, 1996
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Kamu Hukuku, 1990
Lisans: İstanbul Üniversitesi, Hukuk, 1988

 

Tuna Çakar
Doktor Öğretim Üyesi (Mühendislik Fakültesi)

Tuna Çakar, lisans derecesini 2004’de Sabancı Üniversitesi Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik Programı’nda tamamladı. Lisans bitirme tezini pertürbasyon tekniği kullanarak proteinlerin 3-boyutlu modellenmesi üzerine yaptı. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilişsel Bilimler Programı’nda yüksek lisans derecesini tamamladı. Yüksek lisans tezini deri iletkenliği ve nabız ölçüm yöntemlerini kullanarak duygulanım süreçlerini anlamak üzerine yaptı. Doktora derecesini ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora tezinde insanlardaki aynılık değer yargılarıyla ilgili karar verme süreçlerinin matematiksel, nörofizyolojik ve biometrik ölçüm yöntemlerine dayanan modellerle anlaşılması üzerine yaptı. Dr. Tuna Çakar hali hazırda uygulamalı nörobilim alanında sektöre yönelik ve akademik projelerde aktif olarak çalışmaktadır. Şubat 2016'dan beri MEF Üniversitesi bünyesinde çalışmaktadır.​


Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: Veri analizi, Makine Öğrenme, Algoritma geliştirme, Karar-verme süreçleri, Yapay Zeka, Derin Öğrenme, Uygulamalı Nörobilim

E-posta: cakart@mef.edu.tr
Tel: +90 216 395 3750

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişsel Bilimler, 2015
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Bilişsel Bilimler, 2009
Lisans: Sabancı Üniversitesi, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, 2004

 

Ayça Aksu
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

 

Ayça Aksu 2015 yılında lisans derecesini Işık Üniversitesi’nde, 2018 yılında yüksek lisans derecesini Sosyal ve Uygulamalı Psikoloji alanın Kent Üniversitesi, İngiltere’de tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini politik aday seçimlerinde yaşçılık ve cinsiyetçilik üzerine tamamlamıştır. Yüksek lisansını tamamladıktan sonra Groningen Üniversitesi, Hollanda’da sosyal psikoloji alanında araştırma stajını tamamlamış, aynı üniversitede de araştırma asistanlığına devam etmiştir. 2019 yılından beri MEF Üniversitesi’nde yarı-zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ana araştırma konularını sosyal kimlik kuramı, damgalanmış gruplar, çeşitlilik, ayrımcılık, güven, akültürleşme gibi konular oluşturmaktadır. 

Araştırma Alanları:  Sosyal Kimlik; Politik Psikoloji; Gruplararası İlişkiler; Tolerans; Güven; Ayrımcılık; Akültürleşme

E-posta: aksua@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Yüksek Lisans: Kent Üniversitesi, Sosyal ve Uygulamalı Psikoloji, 2018
Lisans: Işık Üniversitesi, Psikoloji, 2015

 

Bahar Gündüz Çakır
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Psikoloji lisansını tamamlamış, aynı üniversitede Klinik Psikoloji  yüksek lisansını yapmıştır. 2012 senesinden bu yana alanda bebekler, çocuklar, gençler ve yetişkinlerle çalışmaktadır. Sistemik aile terapisi ve travma perspektifiyle klinik çalışmalarını  gerçekleştirmektedir. Deneyimsel oyun terapisi, Theraplay ve EMDR yöntemlerini yoğun bir şekilde uygulamalarında kullanmaktadır. EMDR Akredite terapistidir. Mef Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisidir. Kendisinin kurucusu olduğu Etiler Amos Eğitim ve Danışmanlık’ta çalışmalarını sürdürmektedir. Tostos Dedesini Özlüyor adında bir çocuk hikaye kitabı yayınlanmıştır. 

Araştırma Alanları: Sistemik aile terapisi, Oyun ve Aile terapileri, Ebeveynlik, Çocukluk dönemi davranışsal ve duygusal sorunlar, Travma

E-posta: cakirba@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Yüksek Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2016
Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Psikoloji & Medya ve İletişim Sistemleri (çift anadal), 2012

 

Burak Baran Yavuz
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Araştırma Alanları:
  

E-posta: yavuzbu@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Yüksek Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2017
Lisans: Işık Üniversitesi, Psikoloji, 2015

 

Büşra Eylem Aktaş
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Büşra Eylem Aktaş 2015 yılında tam burslu olarak kazandığı Doğuş Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. 2017 yılında tam burslu olarak kazandığı Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Gelişim Psikolojisi tezli yüksek lisans programını bitirdi. Yüksek lisans tezini ebeveyn kontrolünün erken ergenlik dönemindeki çocukların ebeveynlere yönelik olumlu sosyal davranışlarına etkileri üzerine yazdı. 2017 yılında yüksek lisans programından mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde sosyal psikoloji doktora programına başladı. Doktora tezinde işbirliğine ilişkin ahlaki temellerin ve sosyal bağlamın adalete ilişkin karar alma üzerindeki etkilerini inceledi. 2017 yılından beri Communication and Relationship Research Laboratory (Core Lab) bünyesinde yapılan çalışmalarda yer almaktadır. 


Araştırma Alanları: ahlaki gelişim, prososyal davranış ve normatif etik

E-posta: aktasb@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Psikoloji, 2021
Yüksek Lisans: Özyeğin Üniversitesi, Uygulamalı Gelişim Psikolojisi, 2017 
Lisans: Doğuş Üniversitesi, Psikoloji, 2015 

 

Dilara Savaş
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Araştırma Alanları:

E-posta: savasd@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Yüksek Lisans: Bournemouth Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2018
Lisans: Özyeğin Üniversitesi, Psikoloji, 2017

 

Ebru Yılmaz
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi
Akademik Profiller:
CV
Academia
ResearchGate

E-posta: yilmazeb@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: Université Paris Nanterre, Developmental Psychology, 2020 (submitted) 
Yüksek Lisans: Université Paris Descartes, Linguistics, 2010
Yüksek Lisans: Istanbul University, Uygulamalı Psikoloji, 2010
Lisans: İstanbul Üniversitesi, Psikoloji, 2007
 

 

Esin Tuna
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Esin Tuna lisans derecesini, 2010 yılında Celal Bayar Üniversitesi Biyoloji bölümünden, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalında bitirme tezini yaparak aldı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Moleküler Genetik Laboratuvarında Yüksek Lisansına başladı. Yüksek Lisansı boyunca kanser genetiği projelerinde, mutasyon ve dizileme analizlerinde yer aldı, meme kanseri epigenetiği  üzerine bitirme tezini tamamlayarak 2013 yılında mezun oldu. 2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sinirbilim Anabilim Dalında doktorasına başladı. Akademik ilgi alanları hafıza konsolidasyonu, uyku fizyolojisi, uygulamalı sinirbilim, karar verme süreçleri, stres ve hafıza, evrimsel psikoloji ve davranış genetiğidir. MEF Üniversitesinden önce 2015-2020 yılları arasında Bilgi Üniversitesinde çeşitli dersler verdi.


Akademik Profiller:
CV

E-posta: tunaes@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600


Doktora: Yeditepe Üniversitesi, Sinirbilim Anabilim Dalı, devam ediyor
Yüksek Lisans: Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Moleküler Genetik, 2013
Lisans: Celal Bayar Üniversitesi, Biyoloji, 2010

 

Gizem Sürenkök
Yarı Zamanlı Öğretim GörevlisiE-posta: surenkokg@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: Cornell Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi, 2018
Yüksek Lisans: Cornell Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi, 2014
Yüksek Lisans: New York Üniversitesi, Genel Psikoloji, 2011
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 2005

 

Göklem Tekdemir Yurtdaş
Yarı Zamanlı Öğretim GörevlisiE-posta: tekdemirg@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora:
Yüksek Lisans: 
Lisans: 

 

Nazlı Işık Birçek
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

ÖSYM başarı bursu ile 2011 senesinde girdiği Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi psikoloji bölümünden yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldu. Mezuniyet sonrası İstanbul Üniversitesi tıp fakültesi çocuk ve ergen Onkoloji bölümünde, Marmara Çocuk ve Ergen Psikiyatri bölümü ve FMV Işık Erenköy anaokulu rehberlik ve danışmanlık birimlerinde çok değerli ve öğretici olan uzun dönem stajlarını tamamladı. Yüksek lisansını İngiltere’de Swansea University Abnormal and Clinical Psychology programında “Merit” bursu ile tamamladı. Yüksek lisans tezi Internet bağımlılığı ve kişilik bozuklukları üzerine yaptı. Şuan da Sone Psikoloji merkezinde danışan görmektedir.

Akademik Profiller:
CV

E-posta: bircekn@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Yüksek Lisans: Swansea Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2016
Lisans: Işık Üniversitesi, Psikoloji, 2016

 

Neslihan Çalışkan
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

 
Özyeğin Üniversitesi'nde Psikoloji lisansını 2016'da onur derecesiyle tamamlamıştır. MEB İtalyan Hükümeti bursunu kazanarak gittiği İtalya Bergamo Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans bölümünden 110/110 tam puan ve "distinction" yani en yüksek başarı derecesiyle 2018'de mezun olmultur. Eş zamanlı olarak Erasmus+ bursunu kazanarak İngiltere’de University of Northampton’da Prof. Jane Callaghan süpervizörlüğünde stajını tamamlamıştır.
 
Araştırma alanları:  Mindfulness, Duygu Düzenleme

E-posta: caliskann@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Yüksek Lisans: Bergamo Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2018
Lisans: Özyeğin Üniversitesi, Psikoloji, 2016

 

Şenay Yitmen
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


2008 yılında Koç Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans derecesini, 2010 yılında da aynı bölümde yüksek lisans derecesini tamamladı. 2016 yılında Utrecht Üniversitesi’nde Sosyal ve Davranışsal Bilimler Fakültesi’nde doktora çalışmalarına başladı. Doktora tezi ve akademik makaleleri Türkiye’de göçmenlere karşı olan olumlu ve olumsuz tutumlar üzerine olup, araştırmalarını yönlendiren başlıca sorular şunlardır: “Gruplararası ilişkilerde olumsuz tutumların yanısıra olumlu tutumlarla ilişkili faktörler neler?” ve “Bu faktörler neden ve ne zaman daha fazla olumlu veya olumsuz tutumlarla ilişkili?”

Araştırma alanları: Göç, gruplararası tutumlar, grup kimlikleri, tehdit algısı, grup normları, gruplar arası temas ve benzerlik.

E-posta: yitmens@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: Utrecht Üniversitesi, Sosyal ve Davranışsal Bilimler, devam ediyor
Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 2010
Lisans: Koç Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 2008
 

 

Tuğrul Özkaracalar
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

1971 yılında İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Master'ını da aynı bölümde 2005 yılında tamamladı. Doktorasını ise Maltepe Üniversitesi Felsefe bölümünden aldı. 2006 yılından beri, önce State University of New York'ta, sonra da Türkiye'deki çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde ders vermektedir. Ayrıca 2014 yılında kurulmuş olan Etik Lider Akademisi'nde eğitmen olarak görev almıştır. Çeşitli dergi ve kitaplarda yayınlanmış, farklı konularda birkaç yazısı vardır. Abbasağa: Bir Beşiktaşlı Olma Öyküsü, yayınlanmış tek kitabıdır.


Akademik Profiller:
CV

E-posta: ozkaracalart@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: Maltepe Üniversitesi Felsefe, 2019
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe, 2005
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe, 2002

 
Beşeri ve Sosyal Bilimler Yarı Zamanlı Akademik Kadro
 
 

İrem Özhamaratlı Akay
Yarı Zamanlı Öğretim GörevlisiE-posta: @mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Yüksek Lisans: Galatasaray Üniversitesi, Felsefe, 2018
Lisans: Galatasaray Üniversitesi, Felsefe, 2013

Jozef Erçevik Amado
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Akademik Profiller:
CV

E-posta: amadoj@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600
 

Yüksek Lisans: Şikago Güzel Sanatlar Enstitüsü, Performans ve Video Sanatı, 2006
Lisans: Bates Üniversitesi, Tiyatro, 2003

 

Mehmet Barış Albayrak
Yarı Zamanlı Öğretim GörevlisiE-posta: albayrakm@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: Mimar Sinan Üniversitesi, Felsefe, devam ediyor
Yüksek Lisans: Tübingen Üniversitesi, Felsefe, 2009
Lisans: Tübingen Üniversitesi, Felsefe / Eğitim Bilimleri, 2007
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 2002

 

Nihan Kaya
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Türkçede on dört kitabı bulunan Nihan Kaya, kurmaca eserleri kadar edebiyat, psikoloji ve estetik teori üzerine yazdıklarıyla da biliniyor. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden 2001 yılında mezun oldu. İngiltere'de, University of Essex'teki Psikanalitik Çalışmalar yüksek lisansını Winnicott psikolojisi üzerine yazdığı tezle 2005'te tamamladı. King's College London'da yazdığı doktora tezini Yazma CesaretiAcının Yaratıcılığa Dönüşümü (2013) adıyla kitaplaştırdı. 2005’ten bu yana, psikoloji ve yaratıcılık alanlarında Avrupa ve Amerika’nın değişik yerlerinde konferans tebliğleri sundu, konuşmalar yaptı. Çatı Katı kitabı 2004’te Türkiye Yazarlar Birliği ödülü aldı. İngiltere’de Routledge Yayınlarının Psikoloji serisinden çıkan Dreaming the Myth Onwards: Revisioning Jungian Therapy and Thought (2008) ve Thresholds and Pathways between Jung and Lacan: The Blazing Sublime (2020) kitaplarının yazarlarından. MEF Üniversitesi Psikoloji bölümünde HUM 313: Psychoanalysis and Literature I (Psikanaliz ve Edebiyat I) ve HUM 314: Psychoanalysis and Literature II (Psikanaliz ve Edebiyat II) derslerini veriyor. Ayrıca, edebiyat, psikoloji, yaratıcılık gibi alanlarda atölye ve seminerler yürütmekte.
 


Profiller:
CV

E-posta: kayan@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Yüksek Lisans: Essex Üniversitesi, Psikanalitik Çalışmalar, 2005
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 2001

 
Önceki Eğitim-Öğretim Dönemlerinde Bölümümüzde Ders Veren Yarı-Zamanlı Öğretim Görevlileri
Ahmet Aydemir PSYC 108 Ethical Issues in Psychology
Ahmet Aydemir PSYC 306 Professional Development in Psychology 
Alişan Kayabölen SCI 103 Biological Basis of Human Behavior
Aliye Canan Taşlıoğlu Sayıner MATH 126 Statistics for Social Sciences
Aliye Canan Taşlıoğlu Sayıner PSYC 208 Adult Psychopathology
Aliye Canan Taşlıoğlu Sayıner PSYC 301 Child and Adolescent Psychopathology
Aliye Canan Taşlıoğlu Sayıner PSYC 302 Clinical Psychology
Aliye Canan Taşlıoğlu Sayıner PSYC 366 Schema Therapy
Aliye Canan Taşlıoğlu Sayıner PSYC 443 Readings and Research in Clinical Psychology III
Aslı Candan Kodalak PSYC 361 Play Therapy 
Ayca Ezgi Meriçtan Kıratlı PSYC 369 Psychotherapy Strategies in Cognitive Behavioural Therapy
Ayça Aksu PSYC 106 Introduction to Social Psychology
Ayça Aksu PSYC 349 Intergroup Relations
Ayça Aksu PSYC 412 Readings and Research in Social Psychology II
Ayça Çiftçi  HUM 117 Introduction to Film Studies
Ayça Çiftçi  HUM 221 Film and Memory
Ayhan Akman SOC 101 Introduction to Sociology
Ayşe Burçin Başkurt  PSYC 335 Positive Psychology 
Ayşegül Akdemir  SOC 101 Introduction to Sociology
Bahar Gündüz Çakır PSYC 347 Systemic Family Therapy
Banu Femir PSYC 374 Neuropsychopharmacology
Banu Femir PSYC 443 Readings and Research in Cognitive Psychology III
Başak İnce PSYC 375 Eating Disorders
Begüm Ayşegül Uğurlu PSYC 373 Psychological Trauma
Burak Baran Yavuz PSYC 101 Introduction to Psychology
Burak Baran Yavuz PSYC 208 Adult Psychopathology
Burak Baran Yavuz PSYC 371 Behavioural Therapy
Burak Baran Yavuz PSYC 442 Readings and Research in Clinical Psychology II
Cansın Özgör PSYC 329 Sport and Exercise Psychology
Cansu Oranç PSYC 327 Children and Media
Celal Eldeniz HUM 117 Introduction to Film Studies
Celal Eldeniz PSYC 333 Psychology of Music
Çağdan Erdoğan PSYC 342 Political Psychology
Çelik Özdeş  MATH 125 Mathematics for Social Sciences
Çelik Özdeş  MATH 126 Statistics for Social Sciences
Çetin Eren  SOC 101 Introduction to Sociology
Dilara Savaş PSYC 108 Ethical Issues in Psychology
Dilara Savaş PSYC 336 Health Psychology
Dilara Savaş PSYC 362 Motivation and Self-Regulation
Dilara Savaş PSYC 363 Autism Spectrum Disorder
Dilek Uslu PSYC 472 Readings and Research in Industrial Psychology II
Duygu Gürleyik PSYC 207 Physiological Psychology
Duygu Gürleyik PSYC 329 Sport and Exercise Psychology
Duygu Gürleyik PSYC 332 Public Health and Exercise Psychology 
Duygu Olgaç PSYC 361 Play Therapy 
Ebru Yılmaz PSYC 203 Theories of Personality
Ece Karabağır Aytar PSYC 372 Modern Psychoanalytic Thought
Ece Karabağır Aytar PSYC 378 Psychoanalytic Diagnosis
Elit Bilge Bıyıkoğlu PSYC 341 Coping Skills: Stress, Coping and Health
Elit Bilge Bıyıkoğlu PSYC 336 Health Psychology
Esin Tuna PSYC 374 Neuropsychopharmacology
Esin Tuna SCI 103 Biological Basis of Human Behavior
Eylem Doğan  PHIL 203 Philosophical Approaches to Social Sciences
Eylem Doğan  PHIL 205 Free Will
Eylem Doğan  PSYC 364 Philosophical Psychology
Ezgi Ildırım Özcan PSYC 328 Forensic Psychology
Gizem Sürenkök PSYC 355 Close Relationships 
Göklem Tekdemir Yurtdaş PSYC 348 Qualitative Psychology
Göklem Tekdemir Yurtdaş PSYC 355 Close Relationships 
Göklem Tekdemir Yurtdaş PSYC 356 Psychology of Gender
Hasan Dikyuva HUM 225 Turkish Sign Language I
İlkem Coşkun PSYC 373 Psychological Trauma
İmge Oranlı PHIL 101 Introduction to Philosophy
İmge Oranlı PHIL 202 Issues in Contemporary Philosophy
İrem Akduman Akın PSYC 208 Adult Psychopathology 
İrem Özhamaratlı Akay PHIL 208 The Philosophical Problem of Evil
Jozef Amado HUM 117 Introduction to Film Studies
Jozef Amado HUM 213 Visual Arts I (1900-1945)
Jozef Amado HUM 214 Visual Arts II (1945-Present)
Jozef Amado HUM 223 Arts Management
Karin Ataoğlu PSYC 339 Exceptional Children and Special Education
Mehmet Barış Albayrak PHIL 101 Introduction to Philosophy
Mehmet Barış Albayrak PHIL 103 Introduction to Philosophy
Mehmet Barış Albayrak PHIL 206 Cognitive Science and Philosophy
Meltem Türköz HUM 222 Cultural Anthropology
Meltem Türköz HUM 226 Food and Culture
Mukadder Okuyan PSYC 342 Political Psychology
Naz Şansal PSYC 358 Addiction
Naz Şansal  PSYC 461 Readings and Research in Developmental Psychology I
Nazlı Işık Birçek  PSYC 302 Clinical Psychology
Nazlı Işık Birçek  PSYC 354 Contemporary Psychotherapy Techniques 
Nazlı Işık Birçek  PSYC 357 Brief Interventions and Therapies
Nazlı Işık Birçek PSYC 444 Readings and Research in Clinical Psychology IV
Neslihan Çalışkan PSYC 348 Qualitative Psychology
Nihan Kaya  HUM 313 Psychoanalysis and Literature I
Nihan Kaya  HUM 314 Psychoanalysis and Literature II
Nisa Göksel  HUM 224 Gender and Sexuality Studies 
Nur Kızıltan PSYC 302 Clinical Psychology
Osman Şahin PSYC 342 Political Psychology
Ozan Erözden  PSYC 343 Neuroscience and Law 
Pınar Mermer PSYC 325 Parenting
Seren Gökpınar HUM 225 Turkish Sign Language
Sevcan Ayaş Köksal PSYC 202 Developmental Psychology II
Suzi Amado  PSYC 352 Clinical Interviewing 
Suzi Amado  PSYC 359 Art Therapy
Suzi Amado  PSYC 368 Theories of Psychotherapy
Suzi Amado  HUM 115 Life Skills
Tanya Lereya Baltaş PSYC 463 Readings and Research in Developmental Psychology III
Tuğba Sevinç Yücel PHIL 204 Philosophy of Gender
Tuğba Sevinç Yücel PHIL 207 Contemporary Political Philosophy
Tuğrul Özkaracalar HUM 109 Environmental Ethics
Tuğrul Özkaracalar PHIL 201 Philosophy of Science 
Tuğrul Özkaracalar PSYC 108 Ethical Issues in Psychology
Tuğrul Özkaracalar PSYC 337 Moral Psychology 
Tuna Çakar  SCI 103 Biological Basis of Human Behavior
Tuna Çakar  PSYC 344 Human-Computer Interaction
Tuna Çakar  PSYC 421 Readings & Research in Cognitive Psychology I
Ümit Akırmak PSYC 331 History of Psychology
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x