Psikoloji

Öğrenme Kazanımları

Öğrenci Kazanımları


Psikoloji Bölümü lisans programının amaçladığı öğrenci kazanımları şu şekildedir:

✔  Psikolojik teori, bilimsel yöntem ve istatistiksel bilgiyi günlük problemlerde uygulama becerisi

✔  Psikolojinin teorik ve uygulamalı alt disiplinlerinin köklü eğitimi

✔  Özgün psikolojik araştırma tasarlama, uygulama ve raporlama deneyimi

✔  Hipotezleri ve bulguları mantık çerçevesinde eleştirme becerisi

✔  Karmaşık bilimsel ve psikolojik kavramları sözel ve yazılı olarak özetleyebilme becerisi

✔  Tartışmalı konuları düşünceli ve saygılı bir biçimde tartışma, net ve istikrarlı argümanlar oluşturabilme becerisi

✔  Büyük projeleri bağımsız bir biçimde bitirme motivasyonu ve insiyatifi

✔  Profesyonel etik ve araştırma etiği anlayışı

✔  Psikoloji yüksek lisansı ve pratiği için gerekli olacak tüm beceri ve bilgi altyapısını edinme

Sosyal Medya