Psikoloji

Akademik Kadro

Akademik Kadro

 
Öğretim Üyeleri
 
 

Banu Çankaya
Doçent
 
Banu Çankaya lisans eğitimini 1999 yılında İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından, Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek Virginia eyaletinde bulunan Virginia Polytechnic and State Universitesi’nde Klinik Psikoloji bütünleşik yüksek lisans ve doktora eğitimini 2007 yılında tamamlamıştır. İhtisası için New York eyaletinde bulunan Rochester Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde klinik psikolog olarak çalışmış ve doktora sonrası araştırmalarına araştırma görevlisi olarak gene aynı hastanede bulunan Zihin ve Beden Araştırmaları Merkezi’nde devam etmiştir. 2008 yılının Mart ayında New York eyaletinin sunduğu lisans sınavını ve gerekliliklerini geçerek Amerika Birleşik Devleti New York eyaletinde ‘Klinik Psikolog’ unvanını aldı. İhtisası ağırlıklı olarak kronik depresyon, kaygı bozuklukları, ve kişilik bozuklukları olan erişkinlerle Bilişsel ve Davranışçı Terapi, Kişilerarası/İlişkisel Terapi, Diyalektik Davranışsal Terapi ve süreç ve çözüm odaklı bireysel ve grup terapi yaklaşımları üzerine olmuştur. Geçmişteki araştırmaları depresyona katkıda bulunan bilişsel yatkınlık faktörleri ve farklı stress ve travma deneyimlerinin intihar eğilimine olan etkilerini içermektedir. En güncel araştırma konuları halk sağlığını korumaya yöneliktir. Özellikle koruyucu sosyo-kültürel faktörlere bağlı başa çıkma becerileri ve sosyal bağlılık faktörlerinin depresyon ve intihar eğilimi gibi psikolojik rahatsızlıklar üzerindeki etkilerini incelemek üzerine olmuştur. Klinik çalışmaları Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) temelli üçüncü kuşak Bilişsel Davranışsal psikoterapi yaklaşımlarından olan Kabul ve Kararlılık Terapisi ve Diyalektik Davranışsal Terapi odaklıdır. 
 
Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: kronik depresyon, kaygı bozuklukları, ve kişilik bozuklukları

E-posta: cankayab@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600
 
Doktora:  Virginia Polytechnic Institute and State Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2007
Lisans:  Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji, 1999

 

Beyza Ateş
Doktor Öğretim ÜyesiAkademik Profiller:
CV


Araştırma Alanları:
 
E-posta: atesb@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3617
 
Doktora: Koç Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi, 2016
Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi, 2010
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji, 2007

 

Hilal Şen
Doktor Öğretim Üyesi (Bölüm Başkanı)

Hilal H. Şen, lisans derecesini 2008 yılında ODTÜ Psikoloji bölümünden, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise sırasıyla 2010 ve 2019 yıllarında Koç Üniversitesi Gelişim Psikolojisi programından almıştır. Lisansüstü eğitimi süresince çeşitli ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde yer almıştır. Ana araştırma konuları çocukların ahlaki ve norm algısı gelişimleri üzerinedir. Bu süreçte ayrıca akran etkileşimine bakmaktadır. Araştırma soruları şunları içermektedir: Bir kurala uymalarını istendiğinde, çocuklar kurala uyma sürecini nasıl yürütüyorlar? İkna etmeye yönelik hangi stratejileri uyguluyorlar? Çocuklar bir kuralı ihlal ettiklerinde ortaklaşa yalan söylüyorlar mı? Çocuklar arasındaki sosyal baskınlık farklarınının iş birliği gerektiren görevlerdeki etkisi nedir? Bebeklerin ahlak duyusu doğuştan mı geliyor, yoksa sonradan mı kazanılıyor?

Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: Norm farkındalığı, ikna edici davranışlar, akran ilişkileri, ahlak gelişimi, yalan söyleme davranışı

E-posta: senh@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3616

Doktora: Koç Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi, 2019
Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi, 2010
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji, 2008

 

H. Melis Yavuz-Müren
Doktor Öğretim Üyesi

H. Melis Yavuz-Müren lisans eğitimini 2009 yılında Koç Üniversitesi’nden aldı, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de aynı üniversitede 2011 ve 2015 yıllarında tamamladı. Tüm bu eğitimleri yüksek onur derecesi ile tamamladı ve doktora eğitimi süresindeki çalışmaları sonucunda Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üstün Akademik Başarı Ödülü aldı. Doktora çalışmaları sürecinde Hollanda’da bulunan Leiden Üniversitesi Çocuk ve Aile Çalışmaları Merkezi’nde ziyaretçi araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktorasını tamamladıktan sonra ise Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Ana araştırma konuları çocuklardaki sosyal ve sosyo-bilişsel gelişim ve çocuklardaki psikopatolojik problemler üzerinedir. Özellikle çalışma alanları ebeveynlik ve çocukların mizaç özelliklerinin erken çocukluk döneminde çocuklardaki içselleştirme problemleri ve obezite probleminin gelişmesine etkisi üzerinedir. Araştırmalarında tipik gelişim gösteren çocukların yanı sıra otizmli çocuklar, kronik fiziksel engeli bulunan çocuklar, obez çocuklar ve yetiştirme kurumlarında büyüyen çocukların gelişimine odaklanmaktadır.

Akademik Profiller:
CV
ResearchGate
Google Scholar

Araştırma Alanları: Çocuk Psikopatolojisi, Mizaç Özellikleri; Ebeveynlik Stilleri, Davranışları, Bilişleri; Anne Biliş ve Davranışlarının Sosyo-Kültürel Bağlam ile İlişkisi; Otizmli, Kronik Ortopedik Engelli ve Yetiştirme Kurumlarında Yaşayan Çocuklarda Sosyal Yetkinlik; Ebeveynliğin Çocuklardaki Obezite Gelişimine Etkisi
 
E-posta: murenm@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3714
 
Doktora: Koç Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi, 2015
Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi, 2011
Lisans: Koç Üniversitesi, Psikoloji, 2009

 


 

Müjde Peker
Doçent

Müjde Peker 2003 yılında lisans, 2005 yılında yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi’nde edindikten sonra Leverhulme Trust Bursu ile doktorasını 2010 senesinde Sosyal Psikoloji alanında Kent Üniversitesi, İngiltere’de tamamlamıştır. Aynı üniversitede doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştıktan sonra İstanbul’a dönmüş ve 2011-2015 seneleri arasında Işık Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak görev almıştır. Dr Peker gruplararası ilişkiler, politik psikoloji ve varoluşsal psikoloji alanlarında laboratuvar bazlı deneysel araştırmalar yapmaktadır. Yayınları arasında iç grup temsilleri, sosyal hafıza, kişi-toplum arası ahlaki farklılıklar ve ideoloji ile ilişkili işlem yanlılıkları bulunmaktadır.
 
Akademik Profiller:
CV
ResearchGate

Araştırma Alanları: Gruplararası İlişkiler; Politik Psikoloji; Duyuşsal Psikopatolojiye Sosyal Faktörlerin Etkisi; Varoluşsal Psikoloji; Sosyal Kimlik

E-posta: mujde.peker@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3726
 
Doktora: Kent Üniversitesi, İngiltere, Sosyal Psikoloji, 2010
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Psikoloji, 2005
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji, 2003

 

Neslihan Turnalar-Çetinkaya
Uzman


Neslihan (Turnalar) Çetinkaya, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuş, ardından Koç Üniversitesi’nde Endüstri/Örgüt Psikolojisi alanında yüksek lisans programını tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini tamamladıktan sonra farklı çok uluslu firmalarda farklı pozisyonlarda çalışmıştır. Çalıştığı alanlar, organizasyonel gelişim, eğitim ve geliştirme, insan kaynakları uygulamaları, satış, marka yönetimi, iletişim ve dijital pazarlama gibi çok farklı bir yelpazeye yayılmaktadır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Örgütsel Davranış doktora programına devam etmektedir. Başlıca araştırma alanı girişimcilik psikolojisidir. Farklı ölçeklerde kurumlara danışmanlık hizmeti sunmakta ve 2019 itibariyle MEF Üniversitesi'nde tam zamanlı olarak çalışmaktadır.

Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: Girişimcilik yönelimi, Girişimcilik, Örgütsel davranış, Örgütsel mizah, İşte anlamlılık

E-posta: turnalarn@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3712

Doktora: Marmara Üniversitesi, Örgütsel Davranış, devam ediyor
Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi, Endüstri/Örgüt Psikolojisi, 2006
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji, 2004

 

Demet Başar
Araştırma Görevlisi

Demet Başar lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 2015 yılında tamamladı. Mezuniyetinin ardından Ankara’da bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde psikolog olarak bir süre görev aldı. Yüksek lisansını yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Sosyal Psikoloji alanında 2019'da tamamladı. Cinsiyetçilik, cinsiyet temelli şiddet ve gruplararası ilişkiler araştırma alanları arasında yer almaktadır. 2017 yılının Eylül ayından itibaren MEF Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.
 
Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: Gruplararası ilişkiler, Sosyal kimlik, Cinsiyet kalıpyargıları, Cinsiyetçilik, Cinsiyet temelli şiddet
 
E-posta: basard@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3610
 
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Psikoloji, 2019
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji, 2015

 

İlksen Bostancı
Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programını tamamladıktan sonra psikoloji alanında ilerlemeye karar verip 2019 senesinde MEF Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle birinci olarak mezun oldu. Lisans eğitimi süreci boyunca başta klinik psikoloji olmak üzere farklı alanlarda çalışmalara katıldıktan sonra akademik kariyerini klinik psikoloji alanında sürdürmeye karar verdi. Bilişsel Davranışçı ve Kabul ve Kararlılık (ACT) ve Diyalektik Davranışçı gibi üçüncü kuşak terapi yaklaşımlarına ilgi duymakta olup çalışmalarını bu alanlarda devam ettirmeyi planlamaktadır. 2019 Ekim ayından beri MEF Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak çalışmaktadır.
 
Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları:

E-posta: bostanciil@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3610
 
Lisans: MEF Üniversitesi, Psikoloji, 2019
Lisans: Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 2016

 
Psikoloji Yarı Zamanlı Öğretim Üyeleri
 
 

Tuna Çakar
Doktor Öğretim Üyesi (Mühendislik Fakültesi)


Tuna Çakar, lisans derecesini 2004’de Sabancı Üniversitesi Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik Programı’nda tamamladı. Lisans bitirme tezini pertürbasyon tekniği kullanarak proteinlerin 3-boyutlu modellenmesi üzerine yaptı. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilişsel Bilimler Programı’nda yüksek lisans derecesini tamamladı. Yüksek lisans tezini deri iletkenliği ve nabız ölçüm yöntemlerini kullanarak duygulanım süreçlerini anlamak üzerine yaptı. Doktora derecesini ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora tezinde insanlardaki aynılık değer yargılarıyla ilgili karar verme süreçlerinin matematiksel, nörofizyolojik ve biometrik ölçüm yöntemlerine dayanan modellerle anlaşılması üzerine yaptı. Dr. Tuna Çakar hali hazırda uygulamalı nörobilim alanında sektöre yönelik ve akademik projelerde aktif olarak çalışmaktadır. Şubat 2016'dan beri MEF Üniversitesi bünyesinde çalışmaktadır.​

Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: Veri analizi, Makine Öğrenme, Algoritma geliştirme, Karar-verme süreçleri, Yapay Zeka, Derin Öğrenme, Uygulamalı Nörobilim

E-posta: cakart@mef.edu.tr
Tel: +90 216 395 3750

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişsel Bilimler, 2015
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Bilişsel Bilimler, 2009
Lisans: Sabancı Üniversitesi, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, 2004

 

Ozan Erözden
Profesör (Hukuk Fakültesi)

Ozan Erözden 1989 – 1999 yılları arasında İ.Ü. Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi (Yrd. Doç.) olarak görev yaptı. 1999 – 2002 yılları arasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde insan hakları gözlemcisi olarak Hırvatistan’da çalıştı.  2002-2015 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi (Yrd. Doç. ve Doç.) olarak görev yaptı. Alexandar von Humboldt Stiftung bursu ile Mart 2006 – Eylül 2007 tarihleri arasında Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırmacı olarak bulunan Erözden, Eylül 2015’den bu yana MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesidir. İki uluslararası projede (UNDP destekli Blue Bird ve AB Komisyonu destekli JURISTRAS) ve bir ulusal TÜBİTAK 1001 projesinde araştırmacı olarak çalışan Erözden’in devlet kuramı, milliyetçilik kuramları, insan hakları, demokrasiye geçiş süreci adaleti ve hukuk felsefesi konularında Türkçe ve yabancı dillerde yayınları vardır.

Akademik Profiller:
CV

E-posta: erozdeno@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3732

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Kamu Hukuku, 1996
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Kamu Hukuku, 1990
Lisans: İstanbul Üniversitesi, Hukuk, 1988

 

Aslı Candan Kodalak
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi
Akademik Profiller:
CV

E-posta: kodalaka@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: Arel Üniversitesi, Klinik Psikoloji, devam ediyor
Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi, 2011
Lisans: Koç Üniversitesi, Psikoloji / Sosyoloji, 2005

 

Ayca Ezgi Meriçtan Kıratlı
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


ÖSYM başarı bursu ile kazandığı Işık Üniversitesi Psikoloji lisans programını onur derecesi ile tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında çeşitli araştırmalarda araştırma asistanlığı yapmasının yanı sıra çeşitli hastanelerin psikiyatri servislerinde de staj yaptmıştır. Lisans eğitiminden sonra 1 sene klinik alanda asistanlık yapmış ve Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimleri almıştır. Şu an yine burslu olarak kazandığı Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programında tezini bitirmekte ve özel bir klinikte Bilişsel Davranışçı Terapi ile yetişkin danışan görmektedir.

Akademik Profiller:
CV

E-posta: kiratlia@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Yüksek Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi, Klinik Psikoloji, devam ediyor
Lisans: Işık Üniversitesi, Psikoloji, 2015

 

Büşra Alparslan
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Akademik Profiller:
CV

E-posta: alparslanb@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Psikoloji, devam ediyor
Yüksek Lisans: Tilburg Üniversitesi, Sosyal Psikoloji, 2016
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji, 2010

 

Çelik Özdeş
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Çelik Özdeş 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik lisansını tamamladıktan sonra kuramsal bilgisayar bilimi ve robotik üzerine çalışmalar yaptı. Çeşitli Ar-Ge kurumlarında görüntü işleme, dağınık veri analizi ve makine öğrenmesi gibi konular üzerinde yoğunlaştıktan sonra aynı okulun Felsefe bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışırken sosyal bilimlerde meta-teori ve disiplinlerarası bilgi üzerine çalıştı. Boğaziçi Üniversitesinde Bilişsel Bilim yüksek lisansını güvenin ve kuşak çatışmalarının temelindeki dinamik sistemleri inceleyerek tamamladı. Eylül 2018'den beri MEF Üniversitesinde ders vermektedir.

Araştırma Alanları: Bilişsel Antropoloji, Analitik Toplumbilim, Üretken Modeller, Güç Kuramı, Sosyal Epistemoloji, Anlambilim, Bilim Felsefesi, Oyun Teorisi, Sonlu-ötesi Mantık, Metamatematik, Karmaşık Sistemler.

E-posta: ozdesc@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Bilişsel Bilimler, 2018
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Matematik, 2004

 

Göklem Tekdemir Yurtdaş
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi
Akademik Profiller:
CV

E-posta: @mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Psikoloji, 2007
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Psikoloji, 1998
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji, 1996

 

Nazlı Işık Birçek
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


ÖSYM başarı bursu ile 2011 senesinde girdiği Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi psikoloji bölümünden yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldu. Mezuniyet sonrası İstanbul Üniversitesi tıp fakültesi çocuk ve ergen Onkoloji bölümünde, Marmara Çocuk ve Ergen Psikiyatri bölümü ve FMV Işık Erenköy anaokulu rehberlik ve danışmanlık birimlerinde çok değerli ve öğretici olan uzun dönem stajlarını tamamladı. Yüksek lisansını İngiltere’de Swansea University Abnormal and Clinical Psychology programında “Merit” bursu ile tamamladı. Yüksek lisans tezi Internet bağımlılığı ve kişilik bozuklukları üzerine yaptı. Şuan da Moodist psikiyatri ve nöroloji hastanesinde danışan görmektedir.

Akademik Profiller:
CV

E-posta: bircekn@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Yüksek Lisans: Swansea Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2016
Lisans: Işık Üniversitesi, Psikoloji, 2016

 

Nur Kızıltan
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Nur Kızıltan lisans eğitimi olan Psikoloji Bölümü’nü Boğaziçi Üniversitesi’nde Yüksek Onur Derecesi ile tamamladı. Klinik Psikoloji alanındaki uzmanlığını, The Chicago School of Professional Psychology (A.B.D.) Klinik Psikoloji yüksek lisans programını tamamlayarak aldı. Yüksek Lisans eğitimi sürecinde, Latin kökenli ve sosyoekonomik düzeyi düşük olan ailelere psikolojik destek sunmak amacıyla kurulmuş Erie Neighborhood House kuruluşunda gönüllü olarak çalıştı. Stajını gerçekleştirdiği Harold Washington College bünyesindeki The Wellness Center departmanında, ağır depresyon, travma, intihar eğilimi, kaygı bozuklukları, yas tutma süreci, yeme bozuklukları, kanser hastalığı ile baş etme süreci ve kişilik bozuklukları üzerine süpervizyon eşliğinde bireysel psikoterapi seansları gerçekleştirdi. Grup psikoterapisi eğitimi de almış olan Kızıltan, duygu durumu yönetimi üzerine grup psikoterapi çalışmaları yaptı. Günümüzde, kurucusu olduğu Sankofa Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde psikodinamik yaklaşım ile yetişkin bireylerle Türkçe veya İngilizce olarak psikoterapi seansları gerçekleştirmektedir. Psikanalitik yaklaşıma ilgi duymakta, bu alandaki etkinliklere ve eğitimlere katılım sağlayarak psikanalitik bakış açısını derinleştirmeyi hedeflemektedir. Klinik çalışmalarının yanı sıra, 2014-2019 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çeşitli dersler vermiştir. 2019 Eylül itibari ile MEF Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim üyeliği kimliğini devam ettirmektedir.

Akademik Profiller:
CV

E-posta: kiziltann@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Yüksek Lisans: The Chicago School of Professional Psychology, Klinik Psikoloji, 2012
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji, 2009

 

Suzi Amado
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Suzi Amado klinik psikolog (MSc, ODTÜ, 2005) ve dışavurumcu sanat terapistidir (MA, CIIS, 2012). Koç Üniversitesi’nde psikoloji okuduktan sonra klinik psikoloji yüksek lisansını yapmak için Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne gitti. Uzmanlığını aldıktan sonra bir süre İstanbulda farklı kurumlarda çalıştı. Daha sonra sanat terapisi alanında yüksek lisans yapmak için California Institute of Integral Studies’e gitti. Yüksek lisansının son yılında California Pacific Medical Center’da kanser hastaları, organ nakli hastaları ve yoğun bakım hastalarıyla çalıştı. 2012 yılında İstanbul’a dönen Suzi Amado şu an danışan görüyor, süpervizyon veriyor. Genç terapist adaylarının yollarını bulmalarına yardımcı olacak birebir ve grup eğitimleri veriyor. Sanat terapisi grup çalışmalar, mindfulness atölyeleri ve duygusal ilk yardım atölyeleri yapiyor. Ruhuna Pansuman isimli bir kitabı var. Terapi sürecinde sanat, yönlendirilmiş imgeleme, kum tepsisi, mindfulness ve öyküsel terapi uygulamaları yapan Amado Carl Rogers ve Brene Brown’un yaklaşımını benimsemiştir.

Akademik Profiller:
CV

E-posta: amados@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Yüksek Lisans: California Institute for Integral Studies, Dışavurumcu Sanat Terapisi Odaklı Evlilik ve Aile Terapisi, 2012
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2005
Lisans: Koç Üniversitesi, Psikoloji, 2003

 

Tuğrul Özkaracalar
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


1971 yılında İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Master'ını da aynı bölümde 2005 yılında tamamladı. Doktorasını ise Maltepe Üniversitesi Felsefe bölümünden aldı. 2006 yılından beri, önce State University of New York'ta, sonra da Türkiye'deki çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde ders vermektedir. Ayrıca 2014 yılında kurulmuş olan Etik Lider Akademisi'nde eğitmen olarak görev almıştır. Çeşitli dergi ve kitaplarda yayınlanmış, farklı konularda birkaç yazısı vardır. Abbasağa: Bir Beşiktaşlı Olma Öyküsü, yayınlanmış tek kitabıdır.

Akademik Profiller:
CV

E-posta: ozkaracalart@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: Maltepe Üniversitesi Felsefe, 2019
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe, 2005
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe, 2002

 

Yalçın Akın Duyan
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi
Akademik Profiller:
CV

E-posta: @mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: Koç Üniversitesi, Bilişsel Psikoloji, 2019
Yüksek Lisans: İzmir Ekonomi Üniversitesi, Deneysel Psikoloji, 2013
Lisans: Ankara Üniversitesi, Psikoloji, 2010

 
Beşeri ve Sosyal Bilimler Yarı Zamanlı Öğretim Üyeleri
 
 

 

Eylem Doğan
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Akademik Profiller:
CV

E-posta: @mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: Pantheon-Sorbonne Üniversitesi & Galatasaray Üniversitesi, Felsefe, 2017
Yüksek Lisans: Galatasaray Üniversitesi, Felsefe, 2008
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği / Bilim Tarihi ve Bilim Felsefesi (Yandal Programı), 2000

 

Mehmet Barış Albayrak
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Akademik Profiller: 
CV

E-posta: @mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: Mimar Sinan Üniversitesi, Felsefe, devam ediyor
Yüksek Lisans: Tübingen Üniversitesi, Felsefe, 2009
Lisans: Tübingen Üniversitesi, Felsefe / Eğitim Bilimleri, 2007
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 2002

 

Nihan Kaya
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Türkçede on kitabı olan Nihan Kaya, psikoloji içerikli roman ve öyküler, estetik teorinin psikolojiyle bağını inceleyen kuram kitapları yazıyor. Kaya’nın son kitabı İyi Aile Yoktur, çocukluk teorisiyle ve çocuk arketipinin yaratıcılıkla ilişkisiyle ilgili.

Profiller:
CV

E-posta: kayan@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Yüksek Lisans: Essex Üniversitesi, Psikanalitik Çalışmalar, 2005
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 2001

 

 

Seren Gökpınar
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Akademik Profiller:
CV

E-posta: @mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Lisans: Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Sosyal Hizmetler 

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x