Psikoloji

Akademik Kadro

Akademik Kadro

 
Öğretim Üyeleri

 

Robert W. Booth
Doçent
 
Rob Booth Psikoloji alanında lisans, Bilişsel Psikoloji ve Nöropsikoloji alanında yüksek lisans ve Bilişsel Psikoloji alanında doktora derecelerini Kent Üniversitesi, İngiltere’de tamamlamıştır. Kent Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştıktan ve Kent ve Canterbury Christ Church Üniversitelerinde dersler verdikten sonra, 2010 senesinde İstanbul’a taşınmış ve Işık Üniversitesi’nde Yrd. Doç. olarak görev almıştır. 2015 senesinde MEF Üniversitesi'ne katılan Rob Booth, 2016 senesinde Doçentliğini kazanmıştır. Dr. Booth’un araştırmaları biliş ve duyuşun etkileşimine odaklanıp özellikle kaygıdaki dikkat yanlılığının ölçümü, düzenlenmesi ve düzeltilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır.Kendisinin aynı zamanda sosyal faktörlerin duygu ve psikopatoloji üzerindeki etkileri ve psikiyatrik epidemiyoloji üzerine yayınları bulunmaktadır. Araştırmaları İngiliz Akademisi tarafından desteklenmiştir. Bunların yanısıra Rob Booth, Cogent Psychology dergisinin yayın kurulunda yer almaktadır.
 
Akademik Profiller:
CV
ResearchGate
Google Scholar

Araştırma Alanları: Duyuşsal Biliş; Bilişsel Yanlılık; Bilişsel Kontrol; Kaygı; Psikiyatrik Epidemiyoloji; Sosyal Psikopatoloji

E-posta: robert.booth@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3712
 
Doktora: Kent Üniversitesi,İngiltere,Psikoloji Bölümü, 2010
Yüksek Lisans: Kent Üniversitesi, İngiltere, Psikoloji Bölümü, 2004
Lisans: Kent Üniversitesi, İngiltere, Psikoloji Bölümü, 2002

 

Berivan Ece
Yardımcı Doçent (Bölüm Başkanı)

Berivan Ece lisans derecelerini 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinden aldı. Mezun olduktan sonra aynı üniversitenin psikoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra Millward Brown isimli pazar araştırması şirketinde çalışarak bu alanda deneyim kazandı. Bilfen Eğitim Kurumları ve Yeditepe Üniversitesi’nde çalışarak eğitim sektöründe de deneyim kazandıktan sonra 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek lisans ve 2014 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden doktora derecesini aldı. 2012 Güz döneminde Utrecht Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Yüksek lisans eğitimi sırasında otobiyografik bellek, özellikle de anı tümseği ve tekrarlanan olaylara dair bellek süreçleri üzerine çalışmalar yaptı. Doktora derecesini aldıktan sonra Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yaptı. Şu anda MEF Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır.

Akademik Profiller:
CV
ResearchGate

Araştırma Alanları: Otobiyografik Bellek; Yaşam Akışları; Anı Tümseği; Çocukluk Amnezisi; Tekrarlanan Olaylara Dair Bellek Süreçleri; Flaş Bellek; Toplumsal Olaylara Dair Bellek Süreçleri

E-posta: berivan.ece@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3719
 
Doktora: Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2014
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2010
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü ve Sosyoloji Bölümü, 2002

 


 

Müjde Peker
Yardımcı Doçent

Müjde Peker 2003 yılında lisans, 2005 yılında yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi’nde edindikten sonra Leverhulme Trust Bursu ile doktorasını 2010 senesinde Sosyal Psikoloji alanında Kent Üniversitesi, İngiltere’de tamamlamıştır. Aynı üniversitede doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştıktan sonra İstanbul’a dönmüş ve 2011-2015 seneleri arasında Işık Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak görev almıştır. Dr Peker gruplararası ilişkiler, politik psikoloji ve varoluşsal psikoloji alanlarında laboratuvar bazlı deneysel araştırmalar yapmaktadır. Yayınları arasında iç grup temsilleri, sosyal hafıza, kişi-toplum arası ahlaki farklılıklar ve ideoloji ile ilişkili işlem yanlılıkları bulunmaktadır.
 
Akademik Profiller:
CV
ResearchGate

Araştırma Alanları: Gruplararası İlişkiler; Politik Psikoloji; Duyuşsal Psikopatolojiye Sosyal Faktörlerin Etkisi; Varoluşsal Psikoloji; Sosyal Kimlik

E-posta: mujde.peker@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3726
 
Doktora: Kent Üniversitesi, İngiltere, Psikoloji Bölümü, 2010
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2005
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2003

 

H. Melis Yavuz-Müren
Yardımcı Doçent

H. Melis Yavuz-Müren lisans eğitimini 2009 yılında Koç Üniversitesi’nden aldı, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de aynı üniversitede 2011 ve 2015 yıllarında tamamladı. Tüm bu eğitimleri yüksek onur derecesi ile tamamladı ve doktora eğitimi süresindeki çalışmaları sonucunda Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üstün Akademik Başarı Ödülü aldı. Doktora çalışmaları sürecinde Hollanda’da bulunan Leiden Üniversitesi Çocuk ve Aile Çalışmaları Merkezi’nde ziyaretçi araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktorasını tamamladıktan sonra ise Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Ana araştırma konuları çocuklardaki sosyal ve sosyo-bilişsel gelişim ve çocuklardaki psikopatolojik problemler üzerinedir. Özellikle çalışma alanları ebeveynlik ve çocukların mizaç özelliklerinin erken çocukluk döneminde çocuklardaki içselleştirme problemleri ve obezite probleminin gelişmesine etkisi üzerinedir. Araştırmalarında tipik gelişim gösteren çocukların yanı sıra otizmli çocuklar, kronik fiziksel engeli bulunan çocuklar, obez çocuklar ve yetiştirme kurumlarında büyüyen çocukların gelişimine odaklanmaktadır.

Akademik Profiller:
CV
ResearchGate
Google Scholar

Araştırma Alanları: Çocuk Psikopatolojisi, Mizaç Özellikleri; Ebeveynlik Stilleri, Davranışları, Bilişleri; Anne Biliş ve Davranışlarının Sosyo-Kültürel Bağlam ile İlişkisi; Otizmli, Kronik Ortopedik Engelli ve Yetiştirme Kurumlarında Yaşayan Çocuklarda Sosyal Yetkinlik; Ebeveynliğin Çocuklardaki Obezite Gelişimine Etkisi
 
E-posta: murenm@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600
 
Doktora: Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2015
Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2011
Lisans: Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2009

 

Gamze Arman
Yardımcı Doçent

Endüstri/Örgüt Psikolojisi alanında uzmanlaşmış olan Gamze Arman 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuş, ardından Koç Üniversitesi’nde Endüstri/Örgüt Psikolojisi alanında yüksek lisans programını tamamlamıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri esnasında çeşitli çok uluslu şirketlerin İnsan Kaynakları departmanlarında çalışmıştır. 2008 yılında, Chicago’da bulunan DePaul University’nin Endüstri/Örgüt Psikolojisi doktora programına burslu olarak kabul edilmiştir. 2012 yılında doktora tez çalışmasını yürütmek üzere Türkiye’ye dönmüş ve takip eden yıllarda Koç Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’nde yarı zamanlı çalışarak ders vermiştir. 2016 yılında doktorasını tamamlamasının ardından MEF Üniversitesi Psikoloji ve İşletme bölümlerinin kadrosuna katılmıştır. Kurumsal takımlar, kurumlarda toplumsal cinsiyet, istismarcı yöneticilik ve üretim çalışanları için insan yönetimi alanlarında araştırmalarını sürdürmekte ve aynı zamanda şirketlere bu ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. 
 
Akademik Profiller:
CV
www.gamzearman.com

E-posta: gamze.arman@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3752

Doktora:  DePaul Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2016
Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2008
Lisans:  Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2005

 
 

 

Duygu Gürleyik
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


E-posta: duygu.gurleyik@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora:  Michigan State Üniversitesi, Kinesiyoloji Bölümü, 2016
Yüksek Lisans:  North Carolina at Greensboro Üniversitesi, Kinesiyoloji Bölümü, 2012
Lisans:  Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2006
  

Tuna Çakar
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


E-posta: tuna.cakar@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3750

Doktora:  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Bölümü, 2015
Yüksek Lisans:  Boğaziçi Üniversitesi, Bilişsel Bilimler Programı, 2012
Lisans:  Sabancı Üniversitesi, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik Programı, 2004

 
 

Onuray Güney
Araştırma Görevlisi

Onuray Güney, lisans eğitimini 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini ise Gelişim Psikolojisi alanında Maltepe Üniversitesi‘nde 2012 yılında tamamladı. Tezinde okul öncesi dönem çocuklarında ve ebeveynlerinde cinsiyet kalıpyargıları üzerine çalıştı. Mezuniyetinin  ardından özel bir anaokulunda okul psikoloğu olarak bir süre çalıştı. 2015 yılının Mart ayından itibaren MEF Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.
 
Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: Erken Çocuklukta Sosyal ve Duygusal Gelişim; Çocuklardaki Cinsiyet Kalıpyargılarında Ebeveynlerin Rolü
 
E-posta:onuray.guney@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3613
 
Yüksek Lisans: Maltepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2012
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2010

Sosyal Medya