Psikoloji

Akademik Kadro

Akademik Kadro

 
Öğretim Üyeleri

 

Banu Çankaya
Yardımcı Doçent
 
Banu Çankaya lisans eğitimini 1999 yılında İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından, Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek Virginia eyaletinde bulunan Virginia Polytechnic and State Universitesi’nde Klinik Psikoloji bütünleşik yüksek lisans ve doktora eğitimini 2007 yılında tamamlamıştır. İhtisası için New York eyaletinde bulunan Rochester Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde klinik psikolog olarak çalışmış ve doktora sonrası araştırmalarına araştırma görevlisi olarak gene aynı hastanede bulunan Zihin ve Beden Araştırmaları Merkezi’nde devam etmiştir. 2008 yılının Mart ayında New York eyaletinin sunduğu lisans sınavını ve gerekliliklerini geçerek Amerika Birleşik Devleti New York eyaletinde ‘Klinik Psikolog’ unvanını aldı. İhtisası ağırlıklı olarak kronik depresyon, kaygı bozuklukları, ve kişilik bozuklukları olan erişkinlerle Bilişsel ve Davranışçı Terapi, Kişilerarası/İlişkisel Terapi, Diyalektik Davranışsal Terapi ve süreç ve çözüm odaklı bireysel ve grup terapi yaklaşımları üzerine olmuştur. Geçmişteki araştırmaları depresyona katkıda bulunan bilişsel yatkınlık faktörleri ve farklı stress ve travma deneyimlerinin intihar eğilimine olan etkilerini içermektedir. En güncel araştırma konuları halk sağlığını korumaya yöneliktir. Özellikle koruyucu sosyo-kültürel faktörlere bağlı başa çıkma becerileri ve sosyal bağlılık faktörlerinin depresyon ve intihar eğilimi gibi psikolojik rahatsızlıklar üzerindeki etkilerini incelemek üzerine olmuştur. Klinik çalışmaları Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) temelli üçüncü kuşak Bilişsel Davranışsal psikoterapi yaklaşımlarından olan Kabul ve Kararlılık Terapisi ve Diyalektik Davranışsal Terapi odaklıdır. 
 
Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: kronik depresyon, kaygı bozuklukları, ve kişilik bozuklukları

E-posta: cankayab@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600
 
Doktora:  Virginia Polytechnic Institute and State Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2007
Yüksek Lisans: Virginia Polytechnic Institute and State Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2002
Lisans:  Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 1999

 

Berivan Ece
Yardımcı Doçent (Bölüm Başkanı)

Berivan Ece lisans derecelerini 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinden aldı. Mezun olduktan sonra aynı üniversitenin psikoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra Millward Brown isimli pazar araştırması şirketinde çalışarak bu alanda deneyim kazandı. Bilfen Eğitim Kurumları ve Yeditepe Üniversitesi’nde çalışarak eğitim sektöründe de deneyim kazandıktan sonra 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek lisans ve 2014 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden doktora derecesini aldı. 2012 Güz döneminde Utrecht Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Yüksek lisans eğitimi sırasında otobiyografik bellek, özellikle de anı tümseği ve tekrarlanan olaylara dair bellek süreçleri üzerine çalışmalar yaptı. Doktora derecesini aldıktan sonra Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yaptı. Şu anda MEF Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır.

Akademik Profiller:
CV
ResearchGate

Araştırma Alanları: Otobiyografik Bellek; Yaşam Akışları; Anı Tümseği; Çocukluk Amnezisi; Tekrarlanan Olaylara Dair Bellek Süreçleri; Flaş Bellek; Toplumsal Olaylara Dair Bellek Süreçleri

E-posta: berivan.ece@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3719
 
Doktora: Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2014
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2010
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü ve Sosyoloji Bölümü, 2002

 

Gamze Arman
Yardımcı Doçent

Endüstri/Örgüt Psikolojisi alanında uzmanlaşmış olan Gamze Arman 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuş, ardından Koç Üniversitesi’nde Endüstri/Örgüt Psikolojisi alanında yüksek lisans programını tamamlamıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri esnasında çeşitli çok uluslu şirketlerin İnsan Kaynakları departmanlarında çalışmıştır. 2008 yılında, Chicago’da bulunan DePaul University’nin Endüstri/Örgüt Psikolojisi doktora programına burslu olarak kabul edilmiştir. 2012 yılında doktora tez çalışmasını yürütmek üzere Türkiye’ye dönmüş ve takip eden yıllarda Koç Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’nde yarı zamanlı çalışarak ders vermiştir. 2016 yılında doktorasını tamamlamasının ardından MEF Üniversitesi Psikoloji ve İşletme bölümlerinin kadrosuna katılmıştır. Kurumsal takımlar, kurumlarda toplumsal cinsiyet, istismarcı yöneticilik ve üretim çalışanları için insan yönetimi alanlarında araştırmalarını sürdürmekte ve aynı zamanda şirketlere bu ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. 
 
Akademik Profiller:
CV
www.gamzearman.com

E-posta: gamze.arman@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3752

Doktora:  DePaul Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2016
Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2008
Lisans:  Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2005

 
 

H. Melis Yavuz-Müren
Yardımcı Doçent

H. Melis Yavuz-Müren lisans eğitimini 2009 yılında Koç Üniversitesi’nden aldı, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de aynı üniversitede 2011 ve 2015 yıllarında tamamladı. Tüm bu eğitimleri yüksek onur derecesi ile tamamladı ve doktora eğitimi süresindeki çalışmaları sonucunda Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üstün Akademik Başarı Ödülü aldı. Doktora çalışmaları sürecinde Hollanda’da bulunan Leiden Üniversitesi Çocuk ve Aile Çalışmaları Merkezi’nde ziyaretçi araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktorasını tamamladıktan sonra ise Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Ana araştırma konuları çocuklardaki sosyal ve sosyo-bilişsel gelişim ve çocuklardaki psikopatolojik problemler üzerinedir. Özellikle çalışma alanları ebeveynlik ve çocukların mizaç özelliklerinin erken çocukluk döneminde çocuklardaki içselleştirme problemleri ve obezite probleminin gelişmesine etkisi üzerinedir. Araştırmalarında tipik gelişim gösteren çocukların yanı sıra otizmli çocuklar, kronik fiziksel engeli bulunan çocuklar, obez çocuklar ve yetiştirme kurumlarında büyüyen çocukların gelişimine odaklanmaktadır.

Akademik Profiller:
CV
ResearchGate
Google Scholar

Araştırma Alanları: Çocuk Psikopatolojisi, Mizaç Özellikleri; Ebeveynlik Stilleri, Davranışları, Bilişleri; Anne Biliş ve Davranışlarının Sosyo-Kültürel Bağlam ile İlişkisi; Otizmli, Kronik Ortopedik Engelli ve Yetiştirme Kurumlarında Yaşayan Çocuklarda Sosyal Yetkinlik; Ebeveynliğin Çocuklardaki Obezite Gelişimine Etkisi
 
E-posta: murenm@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600
 
Doktora: Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2015
Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2011
Lisans: Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2009

 


 

Müjde Peker
Doçent

Müjde Peker 2003 yılında lisans, 2005 yılında yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi’nde edindikten sonra Leverhulme Trust Bursu ile doktorasını 2010 senesinde Sosyal Psikoloji alanında Kent Üniversitesi, İngiltere’de tamamlamıştır. Aynı üniversitede doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştıktan sonra İstanbul’a dönmüş ve 2011-2015 seneleri arasında Işık Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak görev almıştır. Dr Peker gruplararası ilişkiler, politik psikoloji ve varoluşsal psikoloji alanlarında laboratuvar bazlı deneysel araştırmalar yapmaktadır. Yayınları arasında iç grup temsilleri, sosyal hafıza, kişi-toplum arası ahlaki farklılıklar ve ideoloji ile ilişkili işlem yanlılıkları bulunmaktadır.
 
Akademik Profiller:
CV
ResearchGate

Araştırma Alanları: Gruplararası İlişkiler; Politik Psikoloji; Duyuşsal Psikopatolojiye Sosyal Faktörlerin Etkisi; Varoluşsal Psikoloji; Sosyal Kimlik

E-posta: mujde.peker@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3726
 
Doktora: Kent Üniversitesi, İngiltere, Psikoloji Bölümü, 2010
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2005
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2003

 


 

Ahmet Aydemir
Öğretim Görevlisi
Profesyonel Gelişim Koordinatörü

1984, İstanbul doğumlu Ahmet Aydemir, Özel Amerikan Robert Lisesi’nin ardından Koç Üniversitesi’nde Psikoloji ve Sosyoloji çift anadal lisans programından mezun olmuştur. Eğitim hayatına Boğaziçi Üniversitesi’nde devam Aydemir, işletme yüksek lisans (MBA) ve doktora programlarını, doktorasının bir dönemini Belçika’daki Gent Üniversitesi’nde geçirmek suretiyle tamamlamıştır. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda (TEGV) iletişim eğitmenliği yaptıktan sonra TÜV NORD Türkiye’de insan kaynakları yöneticiliği yapan Aydemir, şu anda MEF Üniversitesi’nde profesyonel gelişim koordinatörü ve işletme / psikoloji bölümlerinde öğretim görevlisi olarak yer almaktadır. Türk Psikologlar Derneği (TPD), Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) ve TurkishWIN / BinYaprak dijital ağlarına üye olan Aydemir, odak konuları olan insan kaynakları, örgütsel davranış, kariyer danışmanlığı, kişisel gelişim, iletişim, duygusal zeka, duygusal bulaşıcılık ve sosyal sorumluluk alanlarında makaleler yazmakta ve muhtelif akademik ve profesyonel kurumlarda eğitimler vermektedir.

Akademik Profiller:
CV
ResearchGate

E-posta: aydemirah@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3720
 
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü, 2016
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü, 2008
Lisans: Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü ve Sosyoloji Bölümü, 2006


 

Ayşe Burçin Başkurt
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


E-posta: baskurtb@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora:  Koç Üniversitesi, Sosyal ve Örgütsel Psikoloji Bölümü, 2017
Yüksek Lisans:  Koç Üniversitesi Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları Bölümü, 2011
Lisans:  Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, 2009

 

 

Duygu Gürleyik
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


E-posta: duygu.gurleyik@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora:  Michigan State Üniversitesi, Kinesiyoloji Bölümü, 2016
Yüksek Lisans:  North Carolina at Greensboro Üniversitesi, Kinesiyoloji Bölümü, 2012
Lisans:  Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2006
 

 

Tuna Çakar
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


E-posta: tuna.cakar@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3750

Doktora:  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Bölümü, 2015
Yüksek Lisans:  Boğaziçi Üniversitesi, Bilişsel Bilimler Programı, 2012
Lisans:  Sabancı Üniversitesi, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik Programı, 2004

 

 

Tuğrul Özkaracalar
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


E-posta: ozkaracalart@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora:  Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü, tez aşamasında
Yüksek Lisans:  Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe Bölümü, 2005
Lisans:  Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe Bölümü, 2002

 

Demet Başar
Araştırma Görevlisi

Demet Başar lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 2015 yılında tamamladı. Mezuniyetinin ardından Ankara’da bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde psikolog olarak bir süre görev aldı. Yüksek lisans eğitimine 2016’da başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Sosyal Psikoloji alanında devam etmektedir. Tez dönemine geçmiş olup tezinde cinsiyetçilik konusu üzerine çalışmaktadır. 2017 yılının Eylül ayından itibaren MEF Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak MEF kadrosuna dahil olmuştur.
 
Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: Gruplararası ilişkiler, Sosyal kimlik, Cinsiyet kalıpyargıları, Cinsiyetçilik, Namus inancı
 
E-posta: basard@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3610
 
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Psikoloji Bölümü, devam ediyor
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 2015

 

Sosyal Medya