Psikoloji

Akademik Kadro

Akademik Kadro

 
Öğretim Üyeleri
 
 

Banu Çankaya
Doçent
 
Banu Çankaya lisans eğitimini 1999 yılında İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından, Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek Virginia eyaletinde bulunan Virginia Polytechnic and State Universitesi’nde Klinik Psikoloji bütünleşik yüksek lisans ve doktora eğitimini 2007 yılında tamamlamıştır. İhtisası için New York eyaletinde bulunan Rochester Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde klinik psikolog olarak çalışmış ve doktora sonrası araştırmalarına araştırma görevlisi olarak gene aynı hastanede bulunan Zihin ve Beden Araştırmaları Merkezi’nde devam etmiştir. 2008 yılının Mart ayında New York eyaletinin sunduğu lisans sınavını ve gerekliliklerini geçerek Amerika Birleşik Devleti New York eyaletinde ‘Klinik Psikolog’ unvanını aldı. İhtisası ağırlıklı olarak kronik depresyon, kaygı bozuklukları, ve kişilik bozuklukları olan erişkinlerle Bilişsel ve Davranışçı Terapi, Kişilerarası/İlişkisel Terapi, Diyalektik Davranışsal Terapi ve süreç ve çözüm odaklı bireysel ve grup terapi yaklaşımları üzerine olmuştur. Geçmişteki araştırmaları depresyona katkıda bulunan bilişsel yatkınlık faktörleri ve farklı stress ve travma deneyimlerinin intihar eğilimine olan etkilerini içermektedir. En güncel araştırma konuları halk sağlığını korumaya yöneliktir. Özellikle koruyucu sosyo-kültürel faktörlere bağlı başa çıkma becerileri ve sosyal bağlılık faktörlerinin depresyon ve intihar eğilimi gibi psikolojik rahatsızlıklar üzerindeki etkilerini incelemek üzerine olmuştur. Klinik çalışmaları Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) temelli üçüncü kuşak Bilişsel Davranışsal psikoterapi yaklaşımlarından olan Kabul ve Kararlılık Terapisi ve Diyalektik Davranışsal Terapi odaklıdır. 
 
Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: kronik depresyon, kaygı bozuklukları, ve kişilik bozuklukları

E-posta: cankayab@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600
 
Doktora:  Virginia Polytechnic Institute and State Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2007
Lisans:  Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji, 1999

 

Berivan Ece
Doktor Öğretim Üyesi (Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcısı)

Berivan Ece lisans derecelerini 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinden aldı. Mezun olduktan sonra aynı üniversitenin psikoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra Millward Brown isimli pazar araştırması şirketinde çalışarak bu alanda deneyim kazandı. Bilfen Eğitim Kurumları ve Yeditepe Üniversitesi’nde çalışarak eğitim sektöründe de deneyim kazandıktan sonra 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek lisans ve 2014 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden doktora derecesini aldı. 2012 Güz döneminde Utrecht Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Yüksek lisans eğitimi sırasında otobiyografik bellek, özellikle de anı tümseği ve tekrarlanan olaylara dair bellek süreçleri üzerine çalışmalar yaptı. Doktora derecesini aldıktan sonra Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yaptı. Şu anda MEF Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır.

Akademik Profiller:
CV
ResearchGate

Araştırma Alanları: Otobiyografik Bellek; Yaşam Akışları; Anı Tümseği; Çocukluk Amnezisi; Tekrarlanan Olaylara Dair Bellek Süreçleri; Flaş Bellek; Toplumsal Olaylara Dair Bellek Süreçleri

E-posta: berivan.ece@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3719
 
Doktora: Koç Üniversitesi, Bilişsel Psikoloji, 2014
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Bilişsel Psikoloji, 2010
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji / Sosyoloji, 2002

 

H. Melis Yavuz-Müren
Doktor Öğretim Üyesi

H. Melis Yavuz-Müren lisans eğitimini 2009 yılında Koç Üniversitesi’nden aldı, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de aynı üniversitede 2011 ve 2015 yıllarında tamamladı. Tüm bu eğitimleri yüksek onur derecesi ile tamamladı ve doktora eğitimi süresindeki çalışmaları sonucunda Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üstün Akademik Başarı Ödülü aldı. Doktora çalışmaları sürecinde Hollanda’da bulunan Leiden Üniversitesi Çocuk ve Aile Çalışmaları Merkezi’nde ziyaretçi araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktorasını tamamladıktan sonra ise Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Ana araştırma konuları çocuklardaki sosyal ve sosyo-bilişsel gelişim ve çocuklardaki psikopatolojik problemler üzerinedir. Özellikle çalışma alanları ebeveynlik ve çocukların mizaç özelliklerinin erken çocukluk döneminde çocuklardaki içselleştirme problemleri ve obezite probleminin gelişmesine etkisi üzerinedir. Araştırmalarında tipik gelişim gösteren çocukların yanı sıra otizmli çocuklar, kronik fiziksel engeli bulunan çocuklar, obez çocuklar ve yetiştirme kurumlarında büyüyen çocukların gelişimine odaklanmaktadır.

Akademik Profiller:
CV
ResearchGate
Google Scholar

Araştırma Alanları: Çocuk Psikopatolojisi, Mizaç Özellikleri; Ebeveynlik Stilleri, Davranışları, Bilişleri; Anne Biliş ve Davranışlarının Sosyo-Kültürel Bağlam ile İlişkisi; Otizmli, Kronik Ortopedik Engelli ve Yetiştirme Kurumlarında Yaşayan Çocuklarda Sosyal Yetkinlik; Ebeveynliğin Çocuklardaki Obezite Gelişimine Etkisi
 
E-posta: murenm@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600
 
Doktora: Koç Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi, 2015
Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi, 2011
Lisans: Koç Üniversitesi, Psikoloji, 2009

 


 

Müjde Peker
Doçent

Müjde Peker 2003 yılında lisans, 2005 yılında yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi’nde edindikten sonra Leverhulme Trust Bursu ile doktorasını 2010 senesinde Sosyal Psikoloji alanında Kent Üniversitesi, İngiltere’de tamamlamıştır. Aynı üniversitede doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştıktan sonra İstanbul’a dönmüş ve 2011-2015 seneleri arasında Işık Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak görev almıştır. Dr Peker gruplararası ilişkiler, politik psikoloji ve varoluşsal psikoloji alanlarında laboratuvar bazlı deneysel araştırmalar yapmaktadır. Yayınları arasında iç grup temsilleri, sosyal hafıza, kişi-toplum arası ahlaki farklılıklar ve ideoloji ile ilişkili işlem yanlılıkları bulunmaktadır.
 
Akademik Profiller:
CV
ResearchGate

Araştırma Alanları: Gruplararası İlişkiler; Politik Psikoloji; Duyuşsal Psikopatolojiye Sosyal Faktörlerin Etkisi; Varoluşsal Psikoloji; Sosyal Kimlik

E-posta: mujde.peker@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3726
 
Doktora: Kent Üniversitesi, İngiltere, Sosyal Psikoloji, 2010
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Psikoloji, 2005
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji, 2003

 

Demet Başar
Araştırma Görevlisi

Demet Başar lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 2015 yılında tamamladı. Mezuniyetinin ardından Ankara’da bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde psikolog olarak bir süre görev aldı. Yüksek lisans eğitimine 2016’da başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Sosyal Psikoloji alanında devam etmektedir. Tez dönemine geçmiş olup tezinde cinsiyetçilik konusu üzerine çalışmaktadır. 2017 yılının Eylül ayından itibaren MEF Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak MEF kadrosuna dahil olmuştur.
 
Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: Gruplararası ilişkiler, Sosyal kimlik, Cinsiyet kalıpyargıları, Cinsiyetçilik, Yakın ilişki şiddeti
 
E-posta: basard@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3610
 
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Psikoloji, devam ediyor
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji, 2015

 

Özlem Yılmaz
Araştırma Görevlisi

Özlem Yılmaz lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversites Psikoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. Ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde klinik psikoloji alanında yüksek lisans eğitimi almıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri boyunca çeşitli kurumlarda stajlar ve gönüllü çalışmalar yaparak alan tecrübesi kazanmıştır. Yüksek lisans eğitimi kapsamında süpervizyon altında bilişsel davranışçı terapi yönelimli uygulamalar yapmıştır. Şu anda Şema Terapi Enstitüsü (Prof. Dr. Gonca Soygüt) tarafından verilen Şema Terapi Eğitimi'ne devam etmektedir. 2017 yılının Aralık ayı itibariyle MEF Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.
 
Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: Sağlık kaygısı, kaygı bozuklukları, bilişsel davranışçı terapi, şema terapi
 
E-posta:yilmazoz@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3610
 
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2017
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji, 2015

 
Psikoloji Yarı Zamanlı Öğretim Üyeleri
 
 

Ozan Erözden
Profesör (Hukuk Fakültesi)

Ozan Erözden 1989 – 1999 yılları arasında İ.Ü. Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi (Yrd. Doç.) olarak görev yaptı. 1999 – 2002 yılları arasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde insan hakları gözlemcisi olarak Hırvatistan’da çalıştı.  2002-2015 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi (Yrd. Doç. ve Doç.) olarak görev yaptı. Alexandar von Humboldt Stiftung bursu ile Mart 2006 – Eylül 2007 tarihleri arasında Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırmacı olarak bulunan Erözden, Eylül 2015’den bu yana MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesidir. İki uluslararası projede (UNDP destekli Blue Bird ve AB Komisyonu destekli JURISTRAS) ve bir ulusal TÜBİTAK 1001 projesinde araştırmacı olarak çalışan Erözden’in devlet kuramı, milliyetçilik kuramları, insan hakları, demokrasiye geçiş süreci adaleti ve hukuk felsefesi konularında Türkçe ve yabancı dillerde yayınları vardır.

Akademik Profiller:
CV

E-posta: erozdeno@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3732

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Kamu Hukuku, 1996
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Kamu Hukuku, 1990
Lisans: İstanbul Üniversitesi, Hukuk, 1988

 

Tuna Çakar
Doktor Öğretim Üyesi (Mühendislik Fakültesi)


Tuna Çakar, lisans derecesini 2004’de Sabancı Üniversitesi Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik Programı’nda tamamladı. Lisans bitirme tezini pertürbasyon tekniği kullanarak proteinlerin 3-boyutlu modellenmesi üzerine yaptı. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilişsel Bilimler Programı’nda yüksek lisans derecesini tamamladı. Yüksek lisans tezini deri iletkenliği ve nabız ölçüm yöntemlerini kullanarak duygulanım süreçlerini anlamak üzerine yaptı. Doktora derecesini ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora tezinde insanlardaki aynılık değer yargılarıyla ilgili karar verme süreçlerinin matematiksel, nörofizyolojik ve biometrik ölçüm yöntemlerine dayanan modellerle anlaşılması üzerine yaptı. Dr. Tuna Çakar hali hazırda uygulamalı nörobilim alanında sektöre yönelik ve akademik projelerde aktif olarak çalışmaktadır. Şubat 2016'dan beri MEF Üniversitesi bünyesinde çalışmaktadır.​

Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: Veri analizi, Makine Öğrenme, Algoritma geliştirme, Karar-verme süreçleri, Yapay Zeka, Derin Öğrenme, Uygulamalı Nörobilim

E-posta: cakart@mef.edu.tr
Tel: +90 216 395 3750

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişsel Bilimler, 2015
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Bilişsel Bilimler, 2009
Lisans: Sabancı Üniversitesi, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, 2004

 

 

Çelik Özdeş
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


E-posta: ozdesc@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Bilişsel Bilimler, 2018
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Matematik, 2004

 

Elit Bilge Bıyıkoğlu
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde; Yüksek Lisans eğitimini Klinik Psikoloji alanında İstanbul Maltepe Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Şu anda İstanbul Üniversitesi'nde Klinik-Sağlık Psikolojisi alanında doktora eğitiminin tez aşamasındadır. Süpervizyon eşliğinde Bilişsel-Davranışçı Terapi eğitiminin yanı sıra, International Society of Schema Therapy tarafından akredite edilmiş olan Şema Terapi eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca The Linehan Institute tarafından verilen Diyalektik Davranış Terapisi eğitimini ve süpervizyonunu da tamamlayan Bıyıkoğlu, son yıllarda psikoterapilerinde Bilinçli Farkındalık’a (Mindfulness) da yer vermektedir. Bıyıkoğlu; İstanbul, Ankara ve Melbourne (Avustralya)’da bulunan çeşitli kuruluşlarda (hastane, belediye ve okul) çocuk, ergen ve yetişkinler ile klinik psikolog ve psikoterapist olarak çalışmıştır. Şu anda çalışmalarına kurucusu olduğu Evo Psikoloji Psikoterapi ve Danışmanlık Merkezi’nde klinik psikolog olarak devam ederek bireysel ve grup psikoterapileri yürütmektedir. Bunun yanında; Bıyıkoğlu, çeşitli üniversitelerde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak psikoloji öğrencilerine dersler vermektedir. Daha ayrıntılı bilgi için www.elitbilge.com 'u ziyaret edebilirsiniz.

Araştırma Alanları: klinik-sağlık psikolojisi, stres ile başetme, yeme davranışı ve yeme bozuklukları, klinik mükemmeliyetçilik, kronik hastalıkların psikolojisi, bedensel belirti bozuklukları. 

E-posta: biyikoglue@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Klinik-Sağlık Psikolojisi, devam ediyor
Yüksek Lisans: Maltepe Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2012
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji, 2010

 

 

Karin Ataoğlu
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


E-posta: ataogluk@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Öğrenme Bilimleri, devam ediyor
Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Zihin Engelliler Öğretmenliği, 2009
Lisans: Marmara Üniversitesi, Zihin Engelliler Öğretmenliği, 2006
Marmara Üniversitesi, Ekonomi (İngilizce), 1992

 

Neslihan Turnalar-Çetinkaya
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Neslihan (Turnalar) Çetinkaya, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuş, ardından Koç Üniversitesi’nde Endüstri/Örgüt Psikolojisi alanında yüksek lisans programını tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini tamamladıktan sonra farklı çok uluslu firmalarda farklı pozisyonlarda çalışmıştır. Çalıştığı alanlar, organizasyonel gelişim, eğitim ve geliştirme, insan kaynakları uygulamaları, satış, marka yönetimi, iletişim ve dijital pazarlama gibi çok farklı bir yelpazeye yayılmaktadır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Örgütsel Davranış doktora programına devam etmektedir. Başlıca araştırma alanı girişimcilik psikolojisidir. Çeşitli üniversitelerde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermekte ve farklı ölçeklerde kurumlara danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

E-posta: turnalarn@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: Marmara Üniversitesi, Örgütsel Davranış, devam ediyor
Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi, Endüstri/Örgüt Psikolojisi, 2006
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji, 2004

 

Tuğrul Özkaracalar
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


E-posta: ozkaracalart@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora:  Maltepe Üniversitesi Felsefe, devam ediyor
Yüksek Lisans:  Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe, 2005
Lisans:  Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe, 2002

 
Beşeri ve Sosyal Bilimler Yarı Zamanlı Öğretim Üyeleri
 
 

İmge Oranlı
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


İmge Oranlı lisans derecesini 2004 senesinde İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. Yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi (2008), doktora eğitimini ise Chicago DePaul Üniversitesi (2015) felsefe programlarında tamamladı. İmge Oranlı’nın başlıca araştırma alanları Kıta Avrupası Felsefesi, Siyaset Felsefesi ve Etiktir. Doktora araştırmasında toplumsal adalet ile ilgili çeşitli konuları Modern ve Çağdaş Kıta Avrupası Felsefesinin farklı yaklaşımlarını esas alarak ve kötülük teorileri ekseninde değerlendirmiştir.  Oranlı bu ve başka konularda çeşitli akademik makaleler yayınlamıştır. Son dönemde Hannah Arendt’in “Lying in Politics” adlı eserini Türkçeleştiren İmge Oranlı, ayrıca Cogito dergisinin 2017 Bahar dönemi “Kötülük” sayısını hazırlamıştır.

Akademik Profiller:
CV

E-posta: oranlii@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: DePaul Üniversitesi, Felsefe, 2015
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe, 2008
Lisans: İstanbul Üniversitesi, Felsefe, 2004

 

Nihan Kaya
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Türkçede on kitabı olan Nihan Kaya, psikoloji içerikli roman ve öyküler, estetik teorinin psikolojiyle bağını inceleyen kuram kitapları yazıyor. Kaya’nın son kitabı İyi Aile Yoktur, çocukluk teorisiyle ve çocuk arketipinin yaratıcılıkla ilişkisiyle ilgili.

E-posta: kayan@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Profiller:
CV

Yüksek Lisans: Essex Üniversitesi, Psikanalitik Çalışmalar, 2005
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 2001

Sosyal Medya

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x