Psikoloji

Akademik Kadro

Akademik Kadro

 
Öğretim Üyeleri
 
 

Banu Çankaya
Doçent
 
Banu Çankaya lisans eğitimini 1999 yılında İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından, Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek Virginia eyaletinde bulunan Virginia Polytechnic and State Universitesi’nde Klinik Psikoloji bütünleşik yüksek lisans ve doktora eğitimini 2007 yılında tamamlamıştır. İhtisası için New York eyaletinde bulunan Rochester Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde klinik psikolog olarak çalışmış ve doktora sonrası araştırmalarına araştırma görevlisi olarak gene aynı hastanede bulunan Zihin ve Beden Araştırmaları Merkezi’nde devam etmiştir. 2008 yılının Mart ayında New York eyaletinin sunduğu lisans sınavını ve gerekliliklerini geçerek Amerika Birleşik Devleti New York eyaletinde ‘Klinik Psikolog’ unvanını aldı. İhtisası ağırlıklı olarak kronik depresyon, kaygı bozuklukları, ve kişilik bozuklukları olan erişkinlerle Bilişsel ve Davranışçı Terapi, Kişilerarası/İlişkisel Terapi, Diyalektik Davranışsal Terapi ve süreç ve çözüm odaklı bireysel ve grup terapi yaklaşımları üzerine olmuştur. Geçmişteki araştırmaları depresyona katkıda bulunan bilişsel yatkınlık faktörleri ve farklı stress ve travma deneyimlerinin intihar eğilimine olan etkilerini içermektedir. En güncel araştırma konuları halk sağlığını korumaya yöneliktir. Özellikle koruyucu sosyo-kültürel faktörlere bağlı başa çıkma becerileri ve sosyal bağlılık faktörlerinin depresyon ve intihar eğilimi gibi psikolojik rahatsızlıklar üzerindeki etkilerini incelemek üzerine olmuştur. Klinik çalışmaları Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) temelli üçüncü kuşak Bilişsel Davranışsal psikoterapi yaklaşımlarından olan Kabul ve Kararlılık Terapisi ve Diyalektik Davranışsal Terapi odaklıdır. 
 
Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: kronik depresyon, kaygı bozuklukları, ve kişilik bozuklukları

E-posta: cankayab@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600
 
Doktora:  Virginia Polytechnic Institute and State Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2007
Lisans:  Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji, 1999

 

Berivan Ece
Doktor Öğretim Üyesi (Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcısı)

Berivan Ece lisans derecelerini 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinden aldı. Mezun olduktan sonra aynı üniversitenin psikoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra Millward Brown isimli pazar araştırması şirketinde çalışarak bu alanda deneyim kazandı. Bilfen Eğitim Kurumları ve Yeditepe Üniversitesi’nde çalışarak eğitim sektöründe de deneyim kazandıktan sonra 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek lisans ve 2014 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden doktora derecesini aldı. 2012 Güz döneminde Utrecht Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Yüksek lisans eğitimi sırasında otobiyografik bellek, özellikle de anı tümseği ve tekrarlanan olaylara dair bellek süreçleri üzerine çalışmalar yaptı. Doktora derecesini aldıktan sonra Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yaptı. Şu anda MEF Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Akademik Profiller:
CV
ResearchGate

Araştırma Alanları: Otobiyografik Bellek; Yaşam Akışları; Anı Tümseği; Çocukluk Amnezisi; Tekrarlanan Olaylara Dair Bellek Süreçleri; Flaş Bellek; Toplumsal Olaylara Dair Bellek Süreçleri

E-posta: berivan.ece@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3719
 
Doktora: Koç Üniversitesi, Bilişsel Psikoloji, 2014
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Bilişsel Psikoloji, 2010
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji / Sosyoloji, 2002

 

H. Melis Yavuz-Müren
Doktor Öğretim Üyesi

H. Melis Yavuz-Müren lisans eğitimini 2009 yılında Koç Üniversitesi’nden aldı, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de aynı üniversitede 2011 ve 2015 yıllarında tamamladı. Tüm bu eğitimleri yüksek onur derecesi ile tamamladı ve doktora eğitimi süresindeki çalışmaları sonucunda Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üstün Akademik Başarı Ödülü aldı. Doktora çalışmaları sürecinde Hollanda’da bulunan Leiden Üniversitesi Çocuk ve Aile Çalışmaları Merkezi’nde ziyaretçi araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktorasını tamamladıktan sonra ise Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Ana araştırma konuları çocuklardaki sosyal ve sosyo-bilişsel gelişim ve çocuklardaki psikopatolojik problemler üzerinedir. Özellikle çalışma alanları ebeveynlik ve çocukların mizaç özelliklerinin erken çocukluk döneminde çocuklardaki içselleştirme problemleri ve obezite probleminin gelişmesine etkisi üzerinedir. Araştırmalarında tipik gelişim gösteren çocukların yanı sıra otizmli çocuklar, kronik fiziksel engeli bulunan çocuklar, obez çocuklar ve yetiştirme kurumlarında büyüyen çocukların gelişimine odaklanmaktadır.

Akademik Profiller:
CV
ResearchGate
Google Scholar

Araştırma Alanları: Çocuk Psikopatolojisi, Mizaç Özellikleri; Ebeveynlik Stilleri, Davranışları, Bilişleri; Anne Biliş ve Davranışlarının Sosyo-Kültürel Bağlam ile İlişkisi; Otizmli, Kronik Ortopedik Engelli ve Yetiştirme Kurumlarında Yaşayan Çocuklarda Sosyal Yetkinlik; Ebeveynliğin Çocuklardaki Obezite Gelişimine Etkisi
 
E-posta: murenm@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600
 
Doktora: Koç Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi, 2015
Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi, 2011
Lisans: Koç Üniversitesi, Psikoloji, 2009

 


 

Müjde Peker
Doçent

Müjde Peker 2003 yılında lisans, 2005 yılında yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi’nde edindikten sonra Leverhulme Trust Bursu ile doktorasını 2010 senesinde Sosyal Psikoloji alanında Kent Üniversitesi, İngiltere’de tamamlamıştır. Aynı üniversitede doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştıktan sonra İstanbul’a dönmüş ve 2011-2015 seneleri arasında Işık Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak görev almıştır. Dr Peker gruplararası ilişkiler, politik psikoloji ve varoluşsal psikoloji alanlarında laboratuvar bazlı deneysel araştırmalar yapmaktadır. Yayınları arasında iç grup temsilleri, sosyal hafıza, kişi-toplum arası ahlaki farklılıklar ve ideoloji ile ilişkili işlem yanlılıkları bulunmaktadır.
 
Akademik Profiller:
CV
ResearchGate

Araştırma Alanları: Gruplararası İlişkiler; Politik Psikoloji; Duyuşsal Psikopatolojiye Sosyal Faktörlerin Etkisi; Varoluşsal Psikoloji; Sosyal Kimlik

E-posta: mujde.peker@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3726
 
Doktora: Kent Üniversitesi, İngiltere, Sosyal Psikoloji, 2010
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Psikoloji, 2005
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji, 2003

 

Neslihan Turnalar-Çetinkaya
Uzman


Neslihan (Turnalar) Çetinkaya, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuş, ardından Koç Üniversitesi’nde Endüstri/Örgüt Psikolojisi alanında yüksek lisans programını tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini tamamladıktan sonra farklı çok uluslu firmalarda farklı pozisyonlarda çalışmıştır. Çalıştığı alanlar, organizasyonel gelişim, eğitim ve geliştirme, insan kaynakları uygulamaları, satış, marka yönetimi, iletişim ve dijital pazarlama gibi çok farklı bir yelpazeye yayılmaktadır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Örgütsel Davranış doktora programına devam etmektedir. Başlıca araştırma alanı girişimcilik psikolojisidir. Farklı ölçeklerde kurumlara danışmanlık hizmeti sunmakta ve 2019 itibariyle MEF Üniversitesi'nde tam zamanlı olarak çalışmaktadır.

Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: Girişimcilik yönelimi, Girişimcilik, Örgütsel davranış, Örgütsel mizah, İşte anlamlılık

E-posta: turnalarn@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: Marmara Üniversitesi, Örgütsel Davranış, devam ediyor
Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi, Endüstri/Örgüt Psikolojisi, 2006
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji, 2004

 

Demet Başar
Araştırma Görevlisi

Demet Başar lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 2015 yılında tamamladı. Mezuniyetinin ardından Ankara’da bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde psikolog olarak bir süre görev aldı. Yüksek lisansını yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Sosyal Psikoloji alanında 2019'da tamamladı. Cinsiyetçilik, cinsiyet temelli şiddet ve gruplararası ilişkiler araştırma alanları arasında yer almaktadır. 2017 yılının Eylül ayından itibaren MEF Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.
 
Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: Gruplararası ilişkiler, Sosyal kimlik, Cinsiyet kalıpyargıları, Cinsiyetçilik, Cinsiyet temelli şiddet
 
E-posta: basard@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3610
 
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Psikoloji, 2019
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji, 2015

 

Özlem Yılmaz
Araştırma Görevlisi

Özlem Yılmaz lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversites Psikoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. Ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde klinik psikoloji alanında yüksek lisans eğitimi almıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri boyunca çeşitli kurumlarda stajlar ve gönüllü çalışmalar yaparak alan tecrübesi kazanmıştır. Yüksek lisans eğitimi kapsamında süpervizyon altında bilişsel davranışçı terapi yönelimli uygulamalar yapmıştır. Şu anda Şema Terapi Enstitüsü (Prof. Dr. Gonca Soygüt) tarafından verilen Şema Terapi Eğitimi'ne devam etmektedir. 2017 yılının Aralık ayı itibariyle MEF Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.
 
Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: Sağlık kaygısı, kaygı bozuklukları, bilişsel davranışçı terapi, şema terapi
 
E-posta:yilmazoz@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3610
 
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2017
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji, 2015

 
Psikoloji Yarı Zamanlı Öğretim Üyeleri
 
 

Tuna Çakar
Doktor Öğretim Üyesi (Mühendislik Fakültesi)


Tuna Çakar, lisans derecesini 2004’de Sabancı Üniversitesi Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik Programı’nda tamamladı. Lisans bitirme tezini pertürbasyon tekniği kullanarak proteinlerin 3-boyutlu modellenmesi üzerine yaptı. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilişsel Bilimler Programı’nda yüksek lisans derecesini tamamladı. Yüksek lisans tezini deri iletkenliği ve nabız ölçüm yöntemlerini kullanarak duygulanım süreçlerini anlamak üzerine yaptı. Doktora derecesini ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora tezinde insanlardaki aynılık değer yargılarıyla ilgili karar verme süreçlerinin matematiksel, nörofizyolojik ve biometrik ölçüm yöntemlerine dayanan modellerle anlaşılması üzerine yaptı. Dr. Tuna Çakar hali hazırda uygulamalı nörobilim alanında sektöre yönelik ve akademik projelerde aktif olarak çalışmaktadır. Şubat 2016'dan beri MEF Üniversitesi bünyesinde çalışmaktadır.​

Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: Veri analizi, Makine Öğrenme, Algoritma geliştirme, Karar-verme süreçleri, Yapay Zeka, Derin Öğrenme, Uygulamalı Nörobilim

E-posta: cakart@mef.edu.tr
Tel: +90 216 395 3750

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişsel Bilimler, 2015
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Bilişsel Bilimler, 2009
Lisans: Sabancı Üniversitesi, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, 2004

 

Çelik Özdeş
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Çelik Özdeş 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik lisansını tamamladıktan sonra kuramsal bilgisayar bilimi ve robotik üzerine çalışmalar yaptı. Çeşitli Ar-Ge kurumlarında görüntü işleme, dağınık veri analizi ve makine öğrenmesi gibi konular üzerinde yoğunlaştıktan sonra aynı okulun Felsefe bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışırken sosyal bilimlerde meta-teori ve disiplinlerarası bilgi üzerine çalıştı. Boğaziçi Üniversitesinde Bilişsel Bilim yüksek lisansını güvenin ve kuşak çatışmalarının temelindeki dinamik sistemleri inceleyerek tamamladı. Eylül 2018'den beri MEF Üniversitesinde ders vermektedir.

Araştırma Alanları: Bilişsel Antropoloji, Analitik Toplumbilim, Üretken Modeller, Güç Kuramı, Sosyal Epistemoloji, Anlambilim, Bilim Felsefesi, Oyun Teorisi, Sonlu-ötesi Mantık, Metamatematik, Karmaşık Sistemler.

E-posta: ozdesc@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Bilişsel Bilimler, 2018
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Matematik, 2004

 

Elit Bilge Bıyıkoğlu
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde; Yüksek Lisans eğitimini Klinik Psikoloji alanında İstanbul Maltepe Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Şu anda İstanbul Üniversitesi'nde Klinik-Sağlık Psikolojisi alanında doktora eğitiminin tez aşamasındadır. Süpervizyon eşliğinde Bilişsel-Davranışçı Terapi eğitiminin yanı sıra, International Society of Schema Therapy tarafından akredite edilmiş olan Şema Terapi eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca The Linehan Institute tarafından verilen Diyalektik Davranış Terapisi eğitimini ve süpervizyonunu da tamamlayan Bıyıkoğlu, son yıllarda psikoterapilerinde Bilinçli Farkındalık’a (Mindfulness) da yer vermektedir. Bıyıkoğlu; İstanbul, Ankara ve Melbourne (Avustralya)’da bulunan çeşitli kuruluşlarda (hastane, belediye ve okul) çocuk, ergen ve yetişkinler ile klinik psikolog ve psikoterapist olarak çalışmıştır. Şu anda çalışmalarına kurucusu olduğu Evo Psikoloji Psikoterapi ve Danışmanlık Merkezi’nde klinik psikolog olarak devam ederek bireysel ve grup psikoterapileri yürütmektedir. Bunun yanında; Bıyıkoğlu, çeşitli üniversitelerde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak psikoloji öğrencilerine dersler vermektedir. Daha ayrıntılı bilgi için www.elitbilge.com 'u ziyaret edebilirsiniz.

Akademik Profiller:
CV

Araştırma Alanları: klinik-sağlık psikolojisi, stres ile başetme, yeme davranışı ve yeme bozuklukları, klinik mükemmeliyetçilik, kronik hastalıkların psikolojisi, bedensel belirti bozuklukları. 

E-posta: biyikoglue@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Klinik-Sağlık Psikolojisi, devam ediyor
Yüksek Lisans: Maltepe Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2012
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji, 2010

 

Hilal Şen
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Hilal Şen, lisans derecesini 2008 yılında ODTÜ Psikoloji bölümünden, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise sırasıyla 2010 ve 2019 yıllarında Koç Üniversitesi Gelişim Psikolojisi programından almıştır. Lisansüstü eğitimi süresince çeşitli ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde yer almıştır. Ana araştırma konuları çocukların sosyo-duygusal ve sosyo-bilişsel gelişimleri üzerinde ana-baba davranışlarının ve akran ilişkilerinin etkisi üzerinedir. Özellikle kurala uyması gerektikleri durumlarda çocukların arkadaşlarıyla beraber kurala uymak için uyguladıkları stratejileri ve kurala uymadıkları durumlarda bunu birlikte nasıl beyan ettiklerini incelemektedir. Şu anda MEF Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Akademik Profiller:
CV

E-posta: senh@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: Koç Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi, 2019
Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi, 2010
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji, 2008

 

Nazlı Işık Birçek
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


ÖSYM başarı bursu ile 2011 senesinde girdiği Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi psikoloji bölümünden yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldu. Mezuniyet sonrası İstanbul Üniversitesi tıp fakültesi çocuk ve ergen Onkoloji bölümünde, Marmara Çocuk ve Ergen Psikiyatri bölümü ve FMV Işık Erenköy anaokulu rehberlik ve danışmanlık birimlerinde çok değerli ve öğretici olan uzun dönem stajlarını tamamladı. Yüksek lisansını İngiltere’de Swansea University Abnormal and Clinical Psychology programında “Merit” bursu ile tamamladı. Yüksek lisans tezi Internet bağımlılığı ve kişilik bozuklukları üzerine yaptı. Şuan da Moodist psikiyatri ve nöroloji hastanesinde danışan görmektedir.

Akademik Profiller:
CV

E-posta: bircekn@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Yüksek Lisans: Swansea Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2016
Lisans: Işık Üniversitesi, Psikoloji, 2016

 

Osman Şahin
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Osman Sahin, Uluslararası İlişkiler alanındaki lisans ve yüksek lisans derecelerini sırasıyla 2005 ve 2008 yıllarında Koç Üniversitesi’nden almıştır. Daha sonra 2009 senesinde Sabancı Üniversitesi Siyaset Bölümü Doktora Programı'na başlamıştır. Doktor ünvanını ise 2016 senesinde demokratik konsolidasyon alanında yazdığı tez ile almaya hak kazanmıştır.  Kariyeri boyunca Osman Sahin, aralarında TUBITAK kapsamında fonlanan projelerde dahil olmak üzere Türkiye genelinde önemli çalışmalarda araştırmacı ve proje koordinatörü olarak görev yapmıştır. Ayrıca KONDA’nın Nisan 2015’te yaptığı Türkiye’de kadın araştırmasında danışman olarak bulunmuştur. Başka araştırmacılarla ortak yürüttüğü çalışmalarında Türkiye’de insanların demokrasi ve hukukun üstünlüğü kavramlarını nasıl ele aldıklarını incelemiştir.  Osman Adana, Diyarbakır, İstanbul ve Kayseri şehirlerinde bir çok yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmiştir. Osman Sahin, kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemlerinde uzmandır. Osman son olarak 2017 yazında Fair Labor Association’ın finanse ettiği ve Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’yla Amerikan Çalışma Bakanlığı’nın ortaklığında gerçekleştirilen bir projede, proje koordinatörü olarak görev almıştır. Bu proje, fındık bahçelerinde çalışan mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ödenen ücretlerin iyileştirilmesi ve çocuk işçiliğinin engellenmesi gibi hedefler gütmüştür. Farklı üniversitelerde lisans ve yüksek lisans düzeyinde ders veren Osman Şahin’in hakemli dergilerde yayınlanmış İngilizce ve Türkçe makaleleri bulunmaktadır.  

Akademik Profiller:
CV

E-posta: sahinos@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: Sabancı Üniversitesi, Siyaset Bilimi, 2016
Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi, Siyaset Bilimi, 2009
Lisans: Koç Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 2005

 

Suzi Amado
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Suzi Amado klinik psikolog (MSc, ODTÜ, 2005) ve dışavurumcu sanat terapistidir (MA, CIIS, 2012). Koç Üniversitesi’nde psikoloji okuduktan sonra klinik psikoloji yüksek lisansını yapmak için Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne gitti. Uzmanlığını aldıktan sonra bir süre İstanbulda farklı kurumlarda çalıştı. Daha sonra sanat terapisi alanında yüksek lisans yapmak için California Institute of Integral Studies’e gitti. Yüksek lisansının son yılında California Pacific Medical Center’da kanser hastaları, organ nakli hastaları ve yoğun bakım hastalarıyla çalıştı. 2012 yılında İstanbul’a dönen Suzi Amado şu an danışan görüyor, süpervizyon veriyor. Genç terapist adaylarının yollarını bulmalarına yardımcı olacak birebir ve grup eğitimleri veriyor. Sanat terapisi grup çalışmalar, mindfulness atölyeleri ve duygusal ilk yardım atölyeleri yapiyor. Ruhuna Pansuman isimli bir kitabı var. Terapi sürecinde sanat, yönlendirilmiş imgeleme, kum tepsisi, mindfulness ve öyküsel terapi uygulamaları yapan Amado Carl Rogers ve Brene Brown’un yaklaşımını benimsemiştir.

Akademik Profiller:
CV

E-posta: amados@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Yüksek Lisans: California Institute for Integral Studies, Dışavurumcu Sanat Terapisi Odaklı Evlilik ve Aile Terapisi, 2012
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2005
Lisans: Koç Üniversitesi, Psikoloji, 2003

 

Tuğrul Özkaracalar
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


1971 yılında İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Master'ını da aynı bölümde 2005 yılında tamamladı. Doktorasını ise Maltepe Üniversitesi Felsefe bölümünden aldı. 2006 yılından beri, önce State University of New York'ta, sonra da Türkiye'deki çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde ders vermektedir. Ayrıca 2014 yılında kurulmuş olan Etik Lider Akademisi'nde eğitmen olarak görev almıştır. Çeşitli dergi ve kitaplarda yayınlanmış, farklı konularda birkaç yazısı vardır. Abbasağa: Bir Beşiktaşlı Olma Öyküsü, yayınlanmış tek kitabıdır.

Akademik Profiller:
CV

E-posta: ozkaracalart@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: Maltepe Üniversitesi Felsefe, 2019
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe, 2005
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe, 2002

 
Beşeri ve Sosyal Bilimler Yarı Zamanlı Öğretim Üyeleri
 
 

 

Meltem Türköz
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Akademik Profiller:
CV

E-posta: turkozm@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: Pennsylvania Üniversitesi, Folklore and Folklife, 2004
Yüksek Lisans: Houston Üniversitesi, Literature in English and Creative Writing, 1987
Lisans: Sarah Lawrence College, Liberal Arts, 1984

 

Nisa Göksel
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Akademik Profiller: 
CV

E-posta: gokseln@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Doktora: Northwestern University, Sosyoloji & Certificate in Gender and Sexuality Studies, 2017
Yüksek Lisans: Northwestern University, Sosyoloji, 2011
Yüksek Lisans: Central European University, Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji, 2008
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji / Tarih, 2007

 

Nihan Kaya
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi


Türkçede on kitabı olan Nihan Kaya, psikoloji içerikli roman ve öyküler, estetik teorinin psikolojiyle bağını inceleyen kuram kitapları yazıyor. Kaya’nın son kitabı İyi Aile Yoktur, çocukluk teorisiyle ve çocuk arketipinin yaratıcılıkla ilişkisiyle ilgili.

Profiller:
CV

E-posta: kayan@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3600

Yüksek Lisans: Essex Üniversitesi, Psikanalitik Çalışmalar, 2005
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 2001

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x